• Navn: Jacob Wallram
  • Arbeidsplass: Moelven Byggmodul AB
  • Utdannelse: Byggteknisk

Det er veldig befriende å starte som trainee, man får mulighet til å vokse inn i organisasjonen på en mer naturlig måte.

Hva er det mest spennende du har jobbet med så langt?

Jeg har fått være med og hjelpe til med koordinering og gjennomføring av store, svane-sertifiserte byggeprosjekter. Dette har både vært utfordrende og svært lærerikt. Det å få sitte med i samtaler og diskusjoner rundt dette området gjør at jeg kjenner at det er en privilegie å være trainee. Til tider har det vært intensivt og nærmest paradigmeskiftende sett i et arbeidslivsperspektiv.

Hvordan har det vært å starte karrieren på denne måten?

Det er gøy å bli kastet litt ut i det, og at det finnes forventninger fra ansvarlige prosjektdeltakere på relativt kort tid. Som trainee tilbys det gode opplæringsmuligheter og stor jobbvariasjon. Sett i forhold til det å starte i en fast jobb etter studie, så synes jeg det er veldig befriende å være trainee, man får vokse inn i organisasjonen på en litt mer naturlig måte. Personene jeg møter her er også veldig åpne for å snakke om og dele sin kunnskap med meg, så man lærer mye gjennom å snakke og bli kjent med personene som jobber her. 

Hvorfor vil du anbefale andre å søke til Moelvens traineeprogram?

Ansettelsesformen og nettverket rundt traineeprogrammet gir en mulighet for variasjon som jeg synes er ganske sjelden, der arbeidsledere og arbeidskolleger gir deg mulighet til å spørre og diskutere ting som vanlige arbeidsplasser kanskje ikke alltid har tid til. Du får også mulighet til å knytte  gode kontakter innenfor hele konsernet, men også med andre traineer som også har sentrale roller rundt i konsernet. Dette har vært nyttig ved flere anledninger.

Hvorfor falt valget på Moelven?

Jeg ble tipset om å søke til Moelven av en tidligere trainee. Han mente at Moelven Byggmodul matchet mine interesser og min utdannelse godt. Når jeg leste om selskapet og dets posisjon i markedet rundt modulbygg og materialproduksjon, samt de mer nærliggende målene om digitalisering og bærekraftig bygging, fant jeg ut at dette var en unik sjanse og et godt sted å starte min karriere.

Som trainee i Moelven får du jobbe med bærekraftige produkter. Dette er ett av svært få traineeprogram i Skandinavia som retter seg mot nyutdannet fra høyskole, universitet og teknisk fagskole. Her får du muligheten til å utvikle operasjonell spisskompetanse i to ulike Moelven-selskaper over en periode på 18 måneder.

FAQ om Moelvens traineeprogram

Hvis du er nyutdannet fra høyskole, universitet eller teknisk fagskole (maks to år siden endt utdanning) og synes at en traineestilling høres spennende ut, kan du søke vårt traineeprogram. 

Våre nåværende traineer har utdannelse innenfor bygg, skog, maskin, elektronikk, IT, design og industriell økonomi, men også andre utdanninger kan være relevante. 

Lønnen ligger på et konkurransedyktig nivå i bransjen. Du taper ikke økonomisk på å være trainee sammenliget med en vanlig jobb i Moelven som nyutdannet.

Dine arbeidsoppgaver vil være skreddersydd, tilpasset din utdanning og erfaring. Felles for alle traineestillinger er at de skal være i de operative delerne av Moelven. Vårt traineeprogram er satt sammen for å gi deg en rask innføring i hele Moelvens verdikjede, i den bransjen du tilhører og i den jobben du skal utføre. Du vil jobbe sammen med et operativt team og du vil ha personer som er dedikert til å bidra til din opplæring og faglige utvikling rundt deg.

I Moelven har vi totalt 33 produksjonsselskaper med 41 produksjonsenheter i Norge og Sverige. Vi har også selgere i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia. Tyskland, Kina, Nederland, Polen, Japan og Korea. Våre traineeplasser fordeles i første omgang mellom selskapene våre i Norge og i Sverige.

Hvor du får traineeplass kommer an på behovene i våre selskap det året du søker. For at du skal få en bred kunnskap jobber vi alltid for muligheten for å fordele dine 18 måneder mellom to ulike selskaper.

Kompetanseprogrammet gir deg kunnskap om alle deler i Moelvens verdikjede, fra skog til verdens høyeste trehus. Samtidig bygger du nettverk i traineegruppen og med Moelvens medarbeidere som underviser i kompetanseprogrammet. Innholdet i kompetanseprogrammet utvikles etter behov, som trainee har du påvirkningskraft gjenom deltakelse, evaluering og utvikling.

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft