• Navn: Grete Magny Husbyn
  • Arbeidsplass: Moelven Byggmodul AS, 18 måneder. 
  • Utdannelse: Byggingeniør – Konstruksjon ved NTNU Gjøvik, og Teknisk design fra Noroff fagskole.

Jeg fikk god opplæring og fikk raskt egne prosjekt å ta hånd om, noe som er utrolig spennende.

Grete Magny Husbyn

Hva har vært det mest spennende du har jobbet med så langt?

Jeg har vært prosjektleder for et utviklingsprosjekt i samarbeid med UCO, hvor vi lanserer premiumversjonen av dagens modulrigg.

I løpe av traineeperioden har jeg vært konstruktør på mange forskjellige prosjekter av ulik størrelse. Alt fra et klubbhus til den lokale skiklubben i Moelv, til større prosjekter med flere ulike parter involvert.

Hvordan er det å være trainee i Moelven?

Det er bra! Det er gøy å få se mer av hele Moelven-konsernet, og ikke kun den delen hvor man selv jobber. På traineesamlinger har det vært mange bra foredrag, hvor vi har lært mye av hverandre og andre rundt om i konsernet. Kollegene er hyggelige og sosiale. Det er lettere å starte i en ny jobb når du har et nettverk med andre traineer som også er nye. Jeg har fått god opplæring, under oppstarten hadde jeg også en egen mentor internt som fulgte meg godt opp.

Hvordan ser din arbeidsuke ut?

Det er litt hektisk til tider, men også spennende med så mange ulike prosjekter. Jeg har sjeldent en kjedelig dag. Jeg sitter som regel på kontoret og tegner, men med kontor så nære fabrikken kan jeg lett gå og titte på det som jeg har tegnet, som nå blir produsert. Av og til reiser vi ut for å se og følge opp prosjektene på byggeplass. På et prosjekt fikk jeg også muligheten til å være med å koordinere deler av arbeidet på byggeplassen. Det var veldig spennende og lærerikt! Slik bygges modulene som Grete konstruerer.

Hvordan har det vært for deg å starte karrieren på denne måten?

Å være trainee er en veldig fin vei inn i arbeidslivet. I Moelven får man mulighet til å teste ulike jobber innenfor ett og samme konsern. Det er også veldig bra at Moelven tar inn så mange traineer. På den måten blir vi en fin gjeng som bygger nettverk og som er nye sammen. Jeg har fått bra opplæring og fikk raskt tillit til å håndtere egne prosjekter. Det har vært en bratt lærings- og utviklingskurve, samtidig som det tas hensyn til at man kommer rett fra skolebenken.

Hvorfor vil du anbefale andre å søke Moelvens traineeprogram?

Det er mange muligheter her. Moelven er såpass store og har mange ulike typer stillinger og lokasjoner, hvilket gir muligheter for mange. En stor fordel med traineeprogrammet er at det er flere som er nye på samme tid. Man er ikke alene, du får et bra kontaktnett med andre traineer som er i samme fase som en selv. Det har vært en god trygghet. 

Hvorfor falt valget på Moelven?

Jeg har et veldig bra inntrykk av både Moelven og av traineeprogrammet. Jeg synes jobben virket spennende og at den passet bra med min utdannelse og interesser. At Moelven er et stort konsern, med gode verdier og fokus på miljø og bygging i tre, gjorde at valget falt på dem.

FAQ om Moelvens traineeprogram

Hvis du er nyutdannet fra høyskole, universitet eller teknisk fagskole (maks to år siden endt utdanning) og synes at en traineestilling høres spennende ut, kan du søke vårt traineeprogram. 

Våre nåværende traineer har utdannelse innenfor bygg, skog, maskin, elektronikk, IT, design og industriell økonomi, men også andre utdanninger kan være relevante. 

Dine arbeidsoppgaver vil være skreddersydd, tilpasset din utdanning og erfaring. Felles for alle traineestillinger er at de skal være i de operative delene av Moelven. Vårt traineeprogram er satt sammen for å gi deg en rask innføring i hele Moelvens verdikjede, i den bransjen du tilhører og i den jobben du skal utføre. Du vil jobbe sammen med et operativt team og du vil ha personer som er dedikert til å bidra til din opplæring og faglige utvikling rundt deg.

I Moelven har vi totalt 33 produksjonsselskaper med 41 produksjonsenheter i Norge og Sverige. Vi har også selgere i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia. Tyskland, Kina, Nederland, Polen, Japan og Korea. Våre traineeplasser fordeles i første omgang mellom selskapene våre i Norge og i Sverige.

Hvor du får traineeplass kommer an på behovene i våre selskap det året du søker. For at du skal få en bred kunnskap jobber vi alltid for muligheten for å fordele dine 18 måneder mellom to ulike moduler med fokus på ulike arbeidsoppgaver.

Flere av våre norske Moelven-selskaper er lokalisert rundt Moelv, men vi har også selskaper på veldig mange andre steder i Norge. I Sverige finner du en overvekt av våre selskaper plassert som et «belte» på høyde med Värmland og Skaraborg, med en overvekt rundt Vänern. 

Mer informasjon om Moelven

Lønnen ligger på et konkurransedyktig nivå i bransjen. Du taper ikke økonomisk på å være trainee sammenliget med en vanlig jobb i Moelven som nyutdannet.

Som trainee i Moelven får du jobbe med bærekraftige produkter. Dette er ett av svært få traineeprogram i Skandinavia som retter seg mot nyutdannet fra høyskole, universitet og teknisk fagskole. Her får du muligheten til å utvikle operasjonell spisskompetanse i to ulike Moelven-selskaper over en periode på 18 måneder.

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft