Åge Holmestad og kollegene i Moelven Limtre produserer produkter i verdensklasse, men alt blir værende på hjemmemarkedet. Hvorfor det?

- Vi har kort vei til råstoffet og kort vei til kunden. Det gir et svært gunstig klimaavtrykk. Tre er et fantastisk og miljøvennlig materiale, men noen av klimafordelene kan forsvinne hvis vi skal transportere produktene jorda rundt før de blir brukt, sier prosjektleder i Moelven Limtre AS, Åge Holmestad.

Selskapet får cirka 80 prosent av trelasten de bruker fra skogsområdet rundt Våler i Innlandet. Fra treet blir hugget, har det hatt en reise på under ti mil før det ender opp hos Åge og resten av gjengen på limtrefabrikken i Moelv.

Les også: Åge er fire ganger verdensmester

3000 tonn CO2 lagret

Om lag halvparten av limtreet havner hos byggevarehandelen, for så å ende opp i hus, hytter, garasjer og lignende rundt omkring i det ganske land. Den andre halvparten går til skreddersydde bestillinger og store prosjekter i Norge, som Mjøstårnet i Brumunddal og Finansparken i Stavanger.

Gjennom fotosyntesen tar treet opp karbondioksid (CO2), og når vi hugger det fungerer treet fortsatt som et karbonlager. Det betyr at treproduktene er med på å fjerne og lagre deler av Norges CO2-utslipp.

- I Finansparken er det lagret cirka 3000 tonn med CO2 gjennom limtre i gran, bøk og massivtre, mens i Mjøstårnet er det lagret cirka 2500 tonn med CO2. Hvis byggene blir stående i hundre år, blir karbonet lagret like lenge. Når byggene skal rives, kan vi enten gjenbruke produktene eller brenne dem og nyttiggjøre all energien som ligger i treet, sier Holmestad.

×

Internasjonal etterspørsel

Også det svenske søsterselskapet Moelven Töreboda produserer for hjemmemarkedet. For begge limtreprodusentene er det økonomiske grunner til at de ikke lenger eksporterer produktene, i tillegg til bærekraftperspektivet.

- Fordi de blir brukt lokalt, er det ingen som har et gunstigere klimaavtrykk fra treprodukter enn det norske og svenske produsenter har. Vi utelukker imidlertid ikke at vi i fremtiden kan eksportere produktene våre, gitt at det kan forsvares ut fra et bærekraftig og økonomisk perspektiv, sier Holmestad.

Selv om produktene i dag stort sett blir værende innenfor de norske og svenske grensene, opplever produsentene internasjonal etterspørsel etter kompetansen deres.

- Vi får mange spørsmål om de store prosjektene våre, som Mjøstårnet og Finansparken. I tillegg deler vi av kompetansen vår i internasjonale komiteer som jobber med revisjon og utforming av standarder, sier Holmestad.