Vi har levert bruer til det norske vegnettet siden 1990-tallet. Bruene tilpasses alle bruksområder, inkludert tungtrafikk. Vi produserer og kan ta hånd om monteringen over fundament av bruene. Vår montasjeavdeling har lang erfaring i montering av limtrebruer over hele landet. Bruene produseres i limtre av furu, som kan impregneres for ekstra lang holdbarhet.

Konstruksjonstypen bestemmes av spennvidde, lastforutsetninger, bruksområde og estetiske ønsker. Prosjekteringen utføres av byggherrens rådgiver, og vi leverer og monterer etter angitte spesifikasjoner. På Google-kartet under kan du se mange av de over 200 trebruene vi har levert opp gjennom årene.

Bærekraftig limtre

Limtre fra Moelven produseres av miljøsertifiserte råvarer fra norske og svenske skoger. Bruk av limtre fører til et lavt CO2-avtrykk i byggeprosjekter.

 

Miljøfordelen ved å bygge trebruer kontra andre brutyper er betydelig, noe blant annet disse studiene forklarer:

Brutype

Rette bjelker med eller uten overhøyde er som oftest bæresystem for enkle bruer. Mindre gangbruer leveres ferdig sammensatt fra fabrikk.

Buebruer gir god visuell kvalitet og lavt materialforbruk. Ved buekonstruksjoner oppstår det store horisontalkrefter ved endene. Disse kreftene tas opp av fundamenter eller ved at bue-endene forbindes med strekkstag. Buebruer er ofte treledd-buer som er gunstig statisk og mindre ømtålig for setninger enn for eksempel toledd-buen.

Moumbekken.JPG

Fagverkene i limtre kan være rette eller krumme, eller i kombinasjon. Et fagverk består i prinsipp av en overgurt, en undergurt og kraftoverførende diagonaler. Tversnitthøyden velges ut fra spennvidde og belastning. Av transport og produksjonsgrunner brukes fagverk ofte ved store spennvidder. Fagverk som ligger under brudekket er gunstig med hensyn til ytre påkjenninger fra vær og vind.

Hengverket er et bæresystem der bruplaten understøttes av en tverrbjelke som er festet til vertikaler.Hengverket muliggjør lav konstruksjonshøyde på bruplaten og gir stor frihøyde under brua.

Skeikampen.JPG

Platebru gir lav byggehøyde og egner seg for kortere spenn ved vegbruer. For gangbruer kan spennet økes, noe som gir en slank bru med lav byggehøyde.

Sammensatt brutversnitt av plate og bjelker. Gir muligheter for større spennvidder enn ei platebru.

Egner seg for gangbruer med lengre spenn.

Hengebruer og bruer med polonceaufagverk kan også være aktuelle brutyper for gangbruer med lengre spenn.