Moelven Industrier ASA leverte et driftsresultat på NOK 43,6 millioner i tredje kvartal. Det er en nedgang på NOK 86,0 millioner sammenlignet med samme tid i 2018.

- Dette kvartalet ble preget av de mer krevende markedsforholdene som vi så tendenser til ved halvårsrapporteringen vår. Samtidig er vi trygge på at våre klimasmarte produkter og løsninger ikke går av moten med det første. Det finnes mange muligheter, selv om markedet endrer takten, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Moelven omsatte for NOK 2347,3 millioner kroner i tredje kvartal. Det er reduksjon på NOK 146,7 millioner sammenlignet med 2018, som var et av Moelvens beste driftsår gjennom historien.

- Den usikre verdensøkonomien påvirker Timber-divisjonen, som leverer trevarer til industrimarkedet nasjonalt og internasjonalt. Denne delen av virksomheten preges av et stort utbud av tømmer i markedet som følge av stormfellinger og barkebilleangrep, hovedsakelig i Sør-Europa, noe som gir endring i etterspørselen. For divisjon Byggsystemer, med limtre, kontorløsninger og byggmoduler, er ordresituasjonen i bedring. Divisjon Wood, som jobber mot byggeindustrien og byggevarehandelen, opplever en økning i driftsinntektene sine sammenlignet med i fjor, forklarer Kristiansen.

Nedleggelse og oppstart

Tredje kvartal ble kontrastfylt for Moelven. I september ble det besluttet å legge ned Moelven Eidsvold Værk AS. Dette vil skje i løpet av første kvartal 2020, noe som betyr at 60 medarbeidere blir berørt.  Bakgrunnen for nedleggelsen er for høye driftskostnader og et for omfattende behov for investeringer for å kunne gjøre bedriften konkurransedyktig på sikt.

Samtidig startet Moelven Pellets AS opp prøveproduksjonen på Sokna etter igangsettelsen av ny energisentral og pelletsfabrikk. De første pelletsleveransene ble levert i oktober.

Muligheter og forbedringer

Moelven har de senere årene gjennomført et forbedringsprogram, og jobber kontinuerlig med selskapsstrukturen for å skape mest mulig bærekraftige og konkurransedyktige enheter.

- Vi bremser ikke opp utviklingen, selv om markedssituasjonen er vesentlig mer krevende enn i fjor. Vi er framoverlent. Det innebærer at vi har fokus på  kostnadseffektiv drift og gode utviklingsprosjekter, sier Kristiansen.