Moelven Limtre skal bygge to trebruer over E6 i Innlandet. Bruene blir lagd av tømmer som kommer fra distriktet.

- Det er vanskelig å få det mer kortreist og bærekraftig enn dette, sier Rune Abrahamsen, direktør for Moelven Limtre AS.

Tømmeret som blir brukt til bruene kommer fra skogene tilknyttet Moelvens sagbruk i Våler og Løten. Trelasten blir impregnert hos Moelven Langmoen i Brumunddal, og blir limt sammen og bearbeidet hos Moelven Limtre i Moelv. Til slutt blir de to bruene montert på strekningen mellom Nes-krysset og Økelsrud-krysset over E6.

Furustokkene som blir brukt er mellom 70 og 80 år gamle. Nå får de et nytt liv på minst 100 år som bruer over ett av de mest moderne vegprosjektene i landet.

Rune Abrahamsen Direktør for Moelven Limtre

Det er Veidekke som har bestilt bruene, som ett ledd i deres E6-utbygging for Nye Veier. Bruene skal stå ferdig i løpet av 2019. Kontrakten med Veidekke har en verdi på 20 millioner kroner, og Moelven Limtre har en opsjon på ytterligere to bruer til.

- Vi er veldig glade for kortreiste bruer, og med Moelven Limtre vet vi at vi får noe bra, uttalte anleggssjef Hans Petter Ytterbø i Veidekke til Ringsaker Blad under kontraktsigneringen.

×

Bruene over E6 føyer seg inn i en rekke bruer som Moelven skal bygge i årene framover. Nylig ble det kjent at Moelven skal leverebruer til nye riksveg 3/25 gjennom Løten og Elverum. Nylig ble det kjent at Moelven skal levere mellom åtte og ti bruer til nye riksveg 3/25 gjennom Løten og Elverum.

Klimanøytrale trebruer

Miljøfordelen ved å bygge trebruer kontra andre brutyper har blitt forsket på. Resultatet viser at bruoverbygningen over fundament kan vurderes å være klimanøytral.

Les mer om klimanøytrale trebruer