Når nye riksveg 3/25 gjennom Løten og Elverum står ferdig i 2020 prydes den nye vegen med inntil ti bærekraftige limtrebruer fra Moelven i lokal furu.

Trær som har måttet vike plass for firefelten, får nytt liv som limtre. I følge direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre hentes skurlasten, som er råstoffet vi bruker i limtreproduksjonen til bruene, fra Moelvens sagbruk i Løten og Våler.

- Det blir furu i bruene, forteller Abrahamsen.

Klimanøytrale trebruer

Miljøfordelen ved å bygge trebruer kontra andre brutyper har blitt forsket på. Resultatet viser at bruoverbygningen over fundament kan vurderes å være klimanøytral.

Les mer om trebruer i limtre her

Nest største kontrakt noen sinne

Moelven limtre AS skal dermed bygge kortreiste og bærekraftige bruer i tre for inntil 75 millioner kroner i OPS-prosjektet «ny rv. 3/25 Ommangsvollen – Grundset».

Mandag denne uka signerte Skanska Norge AS og Moelven Limtre AS den omfattende kontrakten.

- I utgangspunktet skal det bygges åtte bruer, til en pris på 60 millioner (eks. mva.), men det er mulig det må til ytterligere to bruer. I så fall vil kontrakten beløpe seg til nærmere 75 millioner kroner, sier direktør Rune Abrahamsen.

- Bare Gardermoen har vært større. Det er fantastisk gøy å vinne konkurransen, samtidig som dette sikrer aktivitet og arbeidsplasser.

Rune Abrahamsen Direktør i Moelven Limtre