Att bygga flervåningshus med träfasad har blivit allt vanligare på senare år. En bidragande drivkraft hos arkitekter, byggföretag och byggherrar är medvetenheten och viljan att bygga mer hållbart. Samtidigt växer städerna och vi kommer längre och längre från skog och natur. Det blir då önskvärt att bygga i trä och skapa stadsmiljöer där byggnader smälter in i omgivningen på ett naturligt sätt.

Med hjälp av brandskyddsimpregnering och panel som kräver minimalt underhåll lämpar sig trä idag bra som fasadmaterial på flervåningshus.

Vi möter många arkitekter, byggherrar och byggentreprenörer som många har liknande frågeställningar inför valet av träfasad. Vi kan summera dem i tre områden:

  • Brandkrav
  • Val av träslag
  • Ytbehandlingar - möjligheter och begränsningar

En viktig fråga att ställa sig är om man är ute efter ett trärent utseende eller om man vill ha det mer traditionella målade utseendet. Detta påverkar typ av brandskyddsmedel och därmed möjligheter och begränsningar med ytbehandlingar, men även vilken typ av underhåll det kräver. 

Stort urval av profiler

Vilken profil och utseende är du ute efter? Förutom våra standardprofiler kan vi producera träpanelen i olika typer av utföranden och dimensioner, allt för att matcha arkitekten och byggherrens önskemål. Panelen kan anpassas till liggande eller stående montering, med raka eller fasade kanter, med eller utan spår, i falsutförande eller med fjäder och not. Alla mindre justeringar påverkar helhetsintrycket och skuggningseffekt. Fråga oss så berättar vi gärna mer!