Tryckimpregnerad furu är industriellt behandlat med träskyddsmedel som tränger djupt in i virket och ger ett långvarigt rötskydd. Det är ett hållbart, prisvärt och lättarbetat träslag. Träskyddsmedlet innehåller koppar som gör virket grönt men med pigment kan du få brun tryckimpregnerad furu från start.

Träskyddsmedlet innehåller koppar som gör virket grönt men med pigment kan du få brun tryckimpregnerad furu från start.

Vad kan man bygga med tryckimpregnerad furu?

Tryckimpregnerad furutrall är det som används till i särklass flest altaner i Sverige. Läs mer om altan och uteplats

Tryckimpregnerad Furu som trätak är tåligt och ger ett bra rötskydd över lång tid. Trätakspanel finns bara med brun impregnering. Läs mer om trätak

Tryckimpregnerade ytterpanelbrädor i furu passar bra till fasader som är hårt utsatt för väder och vind. Läs mer om ytterpanel

Ytbehandlingar och underhåll

Olja ändträ! Hur du än väljer att göra ska du alltid behandla allt ändträ med rikligt med olja, oavsett virke. Ändträ suger nämligen åt sig 20 gånger mer fukt än träets andra ytor.

 

Tekniska egenskaper och jämförelse

Träslag Beständighet Form-stabilitet Håll-fasthet Slit-styrka Densitet [kg/m3]
Tryckimp Furu Klass 1, mycket beständigt Mellan Hög Hög Ca 720
Sibirisk Lärk Klass 3, måttligt beständigt Låg Mellan Mellan 600-770
ThermoWood Klass 2, beständigt Hög Låg Låg Ca 390
TermoAsk Klass 2, beständigt Hög Mellan Hög Ca 670
Cederträ Klass 2, beständigt Hög Låg Låg Ca 412

Hantera och lagra rätt

Lagra virket skyddat från fukt, smuts och solljus. Behåll skyddsplasten så länge som möjligt.

Undvik att andas in trädamm oavsett träslag. De små finkorniga partiklarna kan orsaka irritation. Använd munskydd, skyddsglasögon och handskar. Vid långvarig bearbetning rekommenderar vi en väl fungerande ventilation eller utsug.

Tänk på det här vid montering

 

Förborra eller använd självborrandet träskruv för att minska risken för sprickbildning. Skruvhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan. Använd två skruvar per läkt/regel i varje bräda.

 

Läktavstånd
Tryckimpregnerade panelbrädor bör monteras på läkten med max c/c 600 mm avstånd.

Avstånd till marken
Trallen bör ligga minst 20 cm ovanför marken och ha bra luftgenomströmning.

Fall
Trallkonstruktionen bör ha ett fall på 1 cm per meter så att vatten lättare rinner av ytan. 

 

Miljö

Råvaran kommer från svenska skogar och är certifierad enlig PEFC eller FSC som garanterar ett hållbart skogsbruk. All produktion sker i Sverige.

Tryckimpregnerat trä ska du lämna till din återvinningscentral och sortera enligt deras anvisningar.