Vänerply Kompakt är en konstruktionsplywood för vägg- och innertakkonstruktioner och den perfekta skivan för dig som ska renovera eller bygga ett litet eller i ett trångt utrymme. Du kan använda skivan som förstärkningsskiva bakom gips eller som synligt ytskikt och till diverse inredningar och snickerier.

Fördelar med Vänerply Kompakt

Knappt 30 cm bred och 2,4 meter lång. Det kompakta formatet gör skivan smidig att jobba med. I utrymmen där andra skivor inte ens går in, kan du använda Vänerply Kompakt utan problem. Du kan till och med få plats med skivorna i en vanlig personbil.

Vänerply Kompakt väger bara runt fem kilo, en fjärdedel av vad en fullstor plywoodskiva väger. Det betyder att du utan problem kan bära skivorna på egen hand.

Skivans spontade kanter hjälper dig att hålla skivan på rätt plats så du enkelt kan bygga upp en stabil vägg utan att behöva ta hjälp av någon annan.

 

 

 Montera Vänerply Kompakt

Vänerply Kompakt monteras som en liggande skiva på stående reglar. 

Vänerply Kompakt rätt håll

 1. Vänd skivorna med baksidan, sidan med text, mot reglarna. Vänd långsidan med noten uppåt. (Se Bild 1).

  Vänerply Kompakt rätt håll 2. Montera skivorna som liggande skiva på stående reglar. Montera en rad i taget. Börja montera den första raden nerifrån höger. 
 3. Se till att alltid ha 5–10 mm marginal från golv, vägg och tak. Skivorna kan svälla. 
 4. Fäst den första skruven i det nedre högra hörnet, cirka 2 cm in på skivan. (Inte i fjädern). 
 5. Kontrollera att skivans övre kant är vågrät med ett vattenpass och justera vid behov. 
 6. Fortsätt skruva var 15:e cm, cirka 2 cm från skivans underkant. 
 7. Om du använder flera skivor på samma rad: Skjut ihop kortändarna i varandra. Sätt en extra skruv cirka 6 mm från skarven mitt på vänstra skivans kortsida så att skivorna fäster i varandra: 
  Regelavstånd C/C 60 cm: Se till att skarvarna mellan skivornas kortsidor kan fästa mot en regel. 
  Regelavstånd C/C 45 cm: Skivornas kortsidor kan även monteras mellan reglarna.
 8. Om den sista skivan i en rad behöver kapas kan du använda den överblivna delen till nästa rad om den täcker minst ett helt regelfack. 
 9. Kontrollera att hela skivraden är vågrät. Upprepa kontrollen med jämna mellanrum.
 10. Börja med nästa rad. Skjut ihop skivorna med raden under.
 11. Förskjut eventuella skarvar med minst ett regelfack (60 cm alternativt 45 cm) i förhållande till skarvarna på raden under.
 12. Skruva fast var 60:e cm, cirka 6 mm från skivans underkant så att skruven fäster både i den övre och undre skivan.
 13. Fortsätt bygga rad för rad. Anpassa den sista radens skivbredd så att du har 5–10 mm marginal mot taket.
 14. Avsluta med att skruva fast väggens över- och ytterkanter var 15:e cm, cirka 1 cm in på skivorna. Se också till att alla kortsidor har tre skruvar, en i underkant, en i överkant och en på mitten