Med 15 mm konstruktionsplywood K20/70.Våtrumsvägg med Vänerply K20/70 15x2500x 900 C/C

Branschorganisationen Säker Vatten har tagit fram en rekommendation för hur en säker våtrumsvägg ska byggas. I konstruktionen ska en 15 mm konstruktionsplywood användas. Rekommendationen uppfyller kraven i Boverkets byggregler och konstruktionen är beräknad och provad på SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Läs mer på sakervatten.se.

Väggen, som byggs med Vänerply K20/70 15 mm (2500x900 C/C), gör det möjligt att göra infästningar och att eftermontera t ex stödhandtag och duschväggar utan risk för läckage och vattenskador.

Våtrumsvägg med Vänerply Ergo K20/70 15x2400x610 C/C

Förutom den ovan rekommenderade konstruktionen finns även andra konstruktioner som kan ge goda förutsättningar för bra våtum. Säker Vatten skriver att egenskaper för alla konstruktioner, lösningar och material ska kunna redovisas enligt Boverkets byggregler.

Vänerply Ergo 15 mm monteras som en liggande väggskiva istället för stående. Skivans fals ger en automatisk låsning. Som ett komplement finns Vänerply Ergo Passbitar för anpassning vid olika takhöjder.