Plywood och skivor

Skivor används på många ställen i hemmet. De flesta ser man inte men de fyller en viktig funktion. Vissa skivor används synliga, t ex hobbyskivor, hyllplan och bänkskivor.

 

Frågor och svar om skivor

TG2 betyder att skivan är spontad, d v s har not och fjäder, på två sidor.

TG4 betyder att skivan är spontad på alla fyra sidor.

K20/70 är en hållfasthetsklass. Första värdet i klassbenämningen anger böjhållfastheten och det andra värdet anger värdet för elasticitet. All konstruktionsplywood från Moelven Vänerply har godkänts i den högre klassen, K20/70, av RISE. 

Det finns andra hållfasthetsklasser, bland annat K15/50 som är en lägre kvalitet. 

Byggplywood ska endast användas till tillfälliga avskärmningar, täckningar, emballage och snickerier där man inte använder eller behöver de hållfasthetsvärden som finns redovisade för konstruktionsplywood. 

All konstruktionsplywood är hållfasthetsklassad och märkt. Hållfasthetsmärkningen är ett kvitto på att skivorna håller för byggnation utifrån boverkets Byggregler (BBR) och kan användas vid konstruktioner. Det innebär att skivorna har en fastställd kvalitet på flera mätbara punkter som är viktiga i en konstruktion. Använder du konstruktionsplywood så vet du alltså vilka styrkevärden skivorna har och vilken belastning de klarar.

Konstruktionsplywood (och även OSB/3) ska acklimatiseras i minst 48 timmar.

Träbaserade skivor blir påverkade av varierande luftfuktighet och därför är det viktigt att acklimatisera, fuktanpassa, skivorna till den miljö där skivorna ska sättas upp. Det ska man göra innan skivorna sätts upp.

Det är extra viktig och kan ta extra lång tid vintertid eftersom skillnaden mellan luftfuktigheten inomhus och utomhus är större då. Luftfuktigheten är dock generellt sett högre på sommaren. Hur lång tid detta tar beror bland annat på skillnad mellan luftfuktigheten vid lagringen och i det rum där skivorna ska monteras. När man anpassar skivorna till rätt miljö ska emballageband och plast- eller kartongskyddet som finns runt bunten tas bort.

OSB/3 3 mm. Konstruktionsplywood K20/70 1-2 mm.

OSB/3 Minst 2,5 x skivans tjocklek, dock alltid minst 45-50 mm K20/70 Spik minst 3 x skivans tjocklek, Skruv minst 2 x skivans tjocklek.

OSB/3 och Konstruktionsplywood K20770 längs skivans kanter max 150 mm, i skivans fält (i mitten på skivan) max 300 mm avstånd mellan spikar/skruvar.

OSB/3 och Konstruktionsplywood K20/70 minst 10 mm från skivkanten.

Inspiration

Perfekt underlag till golvet

Funktion Mellangolv är en MDF-skiva med not och spont som förenklar underarbetet vid renovering och nyläggning av golv.

Läs mer här

Kontakta oss

Kundcenter Bygghandel Vi hjälper dig som arbetar i bygghandeln. Privatpersoner hänvisar vi till bygghandeln. +46 10 122 50 50 Kontaktpersoner
Moelven Wood Industri Vi har kompetens och skivmaterial anpassat för krävande industriella användare inom flera områden. +46 10 -122 50 70 Kontaktpersoner

Följ oss i sociala kanaler

Följ oss för att bli inspirerad till nya inredningsprojekt hemma, få tips om smarta lösningar och hitta rätt produkter när du bygger med trä. Dela gärna dina bästa bilder där du använt Moelvens produkter. På instagram taggar du bilderna med #moelven_byggbo