Studiopanel är ett interiörkoncept bestående av förädlade plywoodpaneler. Konceptet är lösningen för interiöra miljöer så som skolor, idrottshallar, aulor, arbetsplatser och bibliotek där det ställs höga krav på akustik, brandskydd och arkitektur.

Formstabila plywoodskivor utgör basen och det är ett tacksamt material att förädla. Slutprodukten beror till stor del på kundens önskemål och på varje projekts unika förutsättningar och krav på estetik och tekniska egenskaper. Format, ytbehandling, perforering och brandimpregnering är exempel på möjliga anpassningar.

Möjligheter med Studiopanel

Plywood kan varieras på flera sätt för att få fram en väggbeklädnad som passar önskad arkitektur och design. Studiopanel tillverkas av furuplywood med furu, björk, ek, ask eller olivask som yttersta synliga fanérskikt. Fanéret är svarvat. 

Studiopanel kan beställas i varierande format vad gäller tjocklek, bredd och längd. Allt från korta och smala format till långa och breda, helt efter kundens önskemål för att passa det unika projektet. 

För att hålla nere både pris och leveranstid kan det vara bra att styra mot standard och även så få olika format som möjligt. Standardformaten är: 12mm i tjocklek samt för längd och bredd 2400x1200mm, 2400x600mm, 1200x1200mm & 1200x600mm. Även 3mm smalare och/eller bredare tillhör standardmåtten. Exempelvis 2400x1197mm för att enklare följa rekommenderad montering vid regelavstånd c/c 600mm samt med 3 mm mellanrum mellan skivorna.

Om det yttersta fanéret ska vara furu använder vi en högkvalitativ plywood för bästa finish. Kvalitén på skivan är en förbättrad B-kvalitet, vilket är vår rekommendation när träytan ska vara synlig, det vill säga lackad eller målad. Endast väldigt små urfallna kvistar och sprickor, som är ispacklade, får förekomma på B-kvalitet.

Om man vill ha en plywood fanérad i något annat träslag, till exempel ek eller ask använder vi kvalitén BB på skivan för att hålla nere kostnaden eftersom det yttersta fanéret som adderas på har väldigt hög kvalitet, som också blir det synliga.

Trästrukturen är mer framträdande på furu än på till exempel björk men det är värdefullt att bestämma fanérriktningen på det yttersta fanéret oavsett träslag . Normalt är fanérriktningen i plywoodens längdriktningen.

Det finns också en naturligt förekommande variation i fanérutseende på både furuplywood och andra träslag, oavsett kvalité. Variationen innebär förändring i struktur, densitet i fanérytan och färgnyanser.

Studiopanel kan vi leverera brandskyddade för att klara de brandkrav som ställs i vissa interiöra miljöer. Genom att brandskydda Studiopanelen kan Euroklass B-s1,d0 samt beklädnadsklass K2-10 uppfyllas. Läs mer om brandskydd

En viktig faktor för att  skapa bra inomhusmiljö är god akustik. Höga ljudnivåer upplevs ofta som störande och försämrar koncentrationsförmåga samtidigt som det blir svårare att konversera. Hårda väggytor reflekterar och förstärker ljud medan mjukare material absorberar ljudet.

Trä har en bra ljudabsorberande förmåga jämfört med flera andra material. Förmågan kan förstärkas genom att "öppna" väggpanelen så att den absorberar mer ljud. 

Perforerad Studiopanel får en akustisk utformning och beroende på borrstorlek och c/c-avstånd mellan hålen kan olika perforeringsgrader uppfyllas. Vi löser de flesta olika varianter men för lägsta pris rekommenderas Ø8mm c/c 20mm (12%), Ø15mm c/c 32mm (18%) alternativt Ø20mm c/c 32mm (32%). Med en akustikduk bakom den perforerade Studiopanelen kan ljud absorberas än mer och bidra till rummets goda akustik.

Studiopanel behandlar vi vanligen med klarlack med viss vitpigment som innehåller gulningshämmande medel (UV-skydd). Även täckmålning eller bets är exempel på möjligheter för att få den slutliga finishen på ytan.

Studiopanelen levererar vi färdigbehandlad och är klar att sätta upp direkt vid leverans.

 • Referensprojekt

  Kärraskolan

  I idrottshallen är det Studiopanel på väggarna och furu-ribbor som innertak. Allt är anpassat, brandskyddat och vitlaserat för att uppfylla projektets krav på brand, akustik och utseende.

  Se fler bilder
 • Referensprojekt

  Önstahallen

  Den nya hallen är beklädd invändigt med Studiopanel Furuplywood som är brandskyddad, perforerad och vitlackad.

  Se fler bilder
 • Referensprojekt

  Helsingborg Arena

  Björkplywood i den stora arenan och furuplywood i de mindre idrottshallarna. Både björkpanelen och furupanelen förekommer till stor andel i akustiskt utförande genom perforering.

  Se fler bilder

Hållbar framtid med trä

Trä är ett förnyelsebart och klimatsmart material som passar perfekt i både stora och små byggprojekt. Dessutom mår den svenska skogen utmärkt och växer så det knakar. Och det finns forskning som visar att vi människor mår bättre i trämiljöer, eftersom luften är mer hälsosam och vi upplever mindre stress. Vi har bestämt oss för att bygga en hållbar framtid med trä.

Läs mer