Moelven Wood Huvudkontor

Moelven Wood AB Huvudkontor

Box 8006, 650 08 Karlstad. Besök: Skårevägen 60, Karlstad. +46 101 225 000 Moelven Wood AB
Axelsson, Mikael

Mikael Axelsson

VD
Hagberg, Christer

Christer Hagberg

Controller
Gustafsson, Anna

Anna Gustafsson

Chef Marknadskommunikation
Chaudron, Tjalling

Tjalling Chaudron

Produktutvecklare
Johannesson, Magnus

Magnus Johannesson

Teknisk projektledare
Ståhl, Peter

Peter Ståhl

Kvalitets- och miljöansvarig +46705273361
Hedström, Ann-Sofie

Ann-Sofie Hedström

Ekonomichef