Sågade trävaror och träkomponenter - Försäljning och Administration

Hagman, Johan
Johan Hagman Försäljningschef Sverige +46702414260
Wahlberg, Jan
Jan Wahlberg Marknadschef +46706014714
Rogersson, Charlotta
Charlotta Rogersson Säljare +46705165521
Dalslåen, Ulf
Ulf Dalslåen Marknadschef
Attemalm, Svante
Svante Attemalm Säljare +46703798680
Hården, Magnus
Magnus Hården Marknadschef
Blom, Åsa
Åsa Blom Säljare +46706921825
Grøtta, Lars
Lars Grøtta Markedsdirektør +4791783268
Lindh, Anders
Anders Lindh Divisjonssjef Timber +4794833445
Thorsrud, Lars
Lars Thorsrud Markedsdirektør +4790017539
Rockedahl, Peter
Peter Rockedahl Teknisk Direktör +46705877629
Midtmoen, Odd
Odd Midtmoen Markedsanalytiker Divisjon Timber +4748196266
Narum, Martin
Martin Narum Økonomidirektør Divisjon Timber +4795182666
Torgersen, Toril Maurud
Toril Maurud Torgersen Controller Divisjon Timber +4791513666
Berg, Nils
Nils Berg Prosesscontroller Divisjon Timber +4797166603
Grønvold, Mona
Mona Grønvold HMS- og personalsjef Divisjon Timber +4795053999
Kjelsberg, Per
Per Kjelsberg El Automasjon +4741441000
Lervold, Lage
Lage Lervold Prosjektingeniør Divisjon Timber +4797672266
Johan Berglund Driftingenjör
Bergstrøm, Karolina
Karolina Bergstrøm Business Development Manager +4748217391