Äldreboende och Förskola

Villa Tollare och Lilla Tollare

Villa Tollare Foto: Andreas Hyltén

Projektfakta

I Nacka utanför Stockholm ligger det särskilda boendet för äldre som döpts Villa Tollare. I bottenplan huserar verksamheten Lilla Tollare, som är en förskola med flera avdelningar. 

I detta projekt har en kombination av byggsystem använts. Mittkärnan i huskroppen har tillverkats av Moelven Töreboda´s Trä 8-system, medan övriga delar av våningsplanen är tillverkade av Moelven Byggmodul AB

 

BYGGNADSTYP:

Äldreboende med Förskola i bottenplan

PLATS:

Tollare, Nacka kommun

STORLEK:

5621 Kvm BTA

FASAD:

Puts och fasadskiva

FÄRDIGSTÄLLT:

2016

BYGGHERRE: 

Senectus AB

×

Kontakta oss

Ulander, Hedwig
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Anhammer, Therese
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52