Modulbyggande

Engelska Skolan i Länna

Engelska Skolan i Länna

Skolan är projekterad i ett samarbete mellan byggherrens arkitekt och Moelvens.

Den är gjord i en skräddarsydd lösning men ändå i grunden från Moelvens standard för modulbyggnader.

Den är med träfasad och med ett högrest sadeltak med slät plåt.

 

 

PROJEKTFAKTA

BYGGNADSTYP:
Skola för ett högstadium innehållande alla rumsfunktioner för en sådan.

PLATS:
Länna, Gamla Nynäsvägen / Lunnarvägen söder om Stockholm.

STORLEK:
En huvudbyggnad om 3,600m² och en mindre byggnad om 840 m² exkl. platsbyggd gymnastikhall och omklädningsrum.

FASAD:
Liggande - och stående träpanel i olika kulörer

FÄRDIGSTÄLLT:
2017

MILJÖ:
Byggnaden är utförd och certifierad enligt miljöbyggnad Silver.

ARKITEKT:
Comarc AB, Frida Olsson och Moelven, Johan Nilsson

BYGGHERRE:
Turako AB

Arkitektritad skola

Skolbyggnadens utförande är framtaget i ett samarbete och projektutveckling mellan Moelven, arkitekter, byggherren Turako AB och Internationella Engelska Skolan som driver verksamheten.  

Den mindre byggnaden innehåller även en gymnastik - och omkl.del som utfördes som ett platsbygge av en sidoentreprenör.

Trots mycken anpassning till det specifika projektet så är det ändå tack vare utförandet i moduler en kostnadseffektivt byggd skola som svarar upp till alla av verksamhetens krav.

 

 

Mycket god ljudprestanda

Skolan projekterades för att klara ljudklass B och vid ljudmätningar efter färdigställande så visade det sig att den i många delar även klarar ljudklass A.
I en modern skola idag är problematiken med ljud nått som är viktigt att tänka på.

 

 

Miljöcertifierad byggnad

Byggnaden är projekterad och utförd att klara kraven för miljöbyggnad Silver. Detta utförande ställer högre krav än vad Boverkets byggregler BBR anger. Byggnaden är miljöcertifierad hos Sweden Green Building Council.

Snabb och trygg montering

En skola som detta byggs med moduler producerat i kontrollerad miljö i fabrik. Detta ger hög kvalitet och snabb monteringstid på byggplats. Kort monteringstid ger mindre risk för skador och negativ miljöpåverkan.

Industriellt byggande

Industriellt byggande

Hållbarhet genom effektiv användning av resurser och hög miljömedvetenhet är vägledande i våra projekt. Stommen är alltid i det förnyelsebara byg­gnadsmaterialet trä och i projektet Ljungbergaskolanär fasadmaterialet träpanel. Tack vare det in­dustriella byggsyste­met, där skolan färdig­ställts på fabrik för att sedan transporteras och lyftas på plats, kunde eleverna flytta in mindre än ett år efter att avtalet med kommunen var klart. Förutom en kortare och mer effektiv byggtid minimeras transporter och störningar i den omkringliggande miljön under uppförande. Bygga med moduler kännetecknas av effektiva plan­lösningar, en hållbar arkitektur samt ett rationellt byggsystem.

LÄNK TILL INDUSTRIELLT BYGGANDE

Minska utsläpp med modulbyggnad

Kommun eller byggherre bidrar till lägre koldioxidutsläpp genom att bygga skolor med moduler i trä. Trä binder koldioxid, och byggande i trä hjälper till att lösa klimatkrisen. Med modulbyggnation får du dessutom färre transporter och mindre avfall på byggplatsen.

Kontakta oss

Nilsson, Johan
Johan Nilsson Säljare Projekt +46 10 122 57 30
Augustsson, Tomas
Tomas Augustsson Säljare Projekt +46 10 122 58 13