Ridsport och lantbruk

Vadsbo Mjölk

Vadsbo Mjölk

Vadsbo mjölk, Västergötland

Vad kan vara en mer naturlig miljö för limträ än en toppmodern anläggning för ekologisk mjölkproduktion? Välkommen till Vadsbo Mjölk. 

Vadsbo Mjölk mellan Töreboda och Mariestad är Västergötlands nya moderna mjölkproduktionsanläggning. Här kommer man att i tre djurhallar inhysa runt 1100 ekologiska kor. Ägarna som står bakom satsningen tror på ekologi, framtiden och limträ.

– Vi valde limträ, dels för att det är bra med trä i det långa loppet, berättar Lars Svensson, vd på Vadsbo Mjölk. Dessutom är det här limträet lokalt producerat och det ser vi mycket positivt på. Vi bygger för mjölkkor och framtida djurhållning här och det är kornas miljö vi har i fokus när vi väljer material. Limträpelarna är inte något hinder för produktionen utan är perfekta för att fästa inredning och grindar i. Att det blev en stomme av limträ har flera förklaringar. Den ekonomiska aspekten är en, den andra är att limträ är ett rationellt val;

– Limträ är ett fantastiskt material för djurstallar, förklarar Lennart Axelsson, konstruktör på Moelven Töreboda. Eftersom det är ett flexi-material som anpassar sig efter omgivningens luftfuktighet får man inte några kondensproblem. Limträ är också väldigt tåligt mot de urinämnen som stommen utsätts för i ett djurstall och man slipper rostproblematiken.

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.

För mer information kontakta någon av våra projektsäljare

Michael Billing
Michael Billing Key account manager Öst Moelven Töreboda AB +46 101226253
Håkan Larsson
Håkan Larsson Key account manager Väst Moelven Töreboda AB +46 101226231
Torbjörn Birgersson
Torbjörn Birgersson Key account manager Norr Moelven Töreboda AB +46 101226217
David Lindahl
David Lindahl Key account manager Sydost Moelven Töreboda AB +46 101226224