Ridsport och lantbruk

Stall Wahlsund

Stall Wahlsund

"Limträet gör att människor vill komma tillbaka" 

RIdhuset på Stall Wahlsund är 22x48 meter. Ridbanan är40x20 meter och höjden är 9,5 meter.

RIdhuset är utrustat med läktare, bistro och övernattningsrum.

Upplevelse som ger mersmak

Upplevelse som ger mersmak

På stall Wahlsund vittnar varje detalj om omsorg om den kulturhistoriska miljön. För ägarna Margareth och Peter Örbrink är ridhuset i limträ från Moelven Töreboda också en viktig konkurrensfaktor. - Vi ger besökarna en totalupplevelse som gör att de kommer tillbaka, säger de.

På stall Wahlsund kan besökaren hyra ridhus, ridbana, stall, rasthagar och arrangera träning och tävling. Vår tanke är att skapa en miljö dit människor vill komma tillbaka gång på gång, därför att både de och deras hästar mår bra här. Därför har ridhuset också utrustats med läktare, bistro och övernattningsrum. Peter Örbrink avslutar: - När besökare kommer in i vårt ridhus brukar de stanna upp och säga "wow!" Varför? -Därför att limträet skapar en sådan fantastisk atmösfär och känsla. På det sättet handlar vårt beslut om att bygga i limträ inte enbart om att vårda vår historia, utan också om att limträet är en viktig konkurrensfaktor för oss idag och i framtiden.

För mer information kontakta någon av våra projektsäljare

Billing, Michael
Michael Billing Key account manager Moelven Töreboda AB +46 101226253
Larsson, Håkan
Håkan Larsson Key account manager Moelven Töreboda AB +46 101226231
Birgersson, Torbjörn
Torbjörn Birgersson Key account manager Moelven Töreboda AB +46 101226217
Lindahl, David
David Lindahl KAM-säljare Moelven Töreboda AB +46 101226224