Ridsport och lantbruk

Fårstall, Råda Skönberga

Fårstall, Råda Skönberga

Hållbarhet och flexibilitet i fokus. 

Fårstallet på gården Råda Skönberga är 25x44 meter. Höjden är 10 meter. Rymmer ca 320 får idag.

Det långsiktiga värdet är viktigt

Det långsiktiga värdet är viktigt

När Karl-Göran Svensson på gården Råda Skönberga skulle bygga nytt fårstall 2010 informerade hans försäkringsbolag honom om limträets fördelar vad gäller hållfasthet och brandmotstånd. - Det var en nyhet för mig och gjorde det ännu enklare att välja limträ från Moelven Töreboda, säger han. Karl-Göran Svensson skaffade sina första får 2003. I slutet av 00-talet hade han cirka 70 djur och såg en möjlighet att expandera tack vare en ökande efterfrågan på hans kravmärkta lammkött. Men då behövdes ett nytt och större fårstall. - Vi åkte runt en hel del och tittade på andra djustallar, säger han, och det var alltid de i limträ som vi tyckte mest om.

Men det var inte bara limträets slitstyrka som han gick och funderade på. Karl-Göran Svensson är tredje generationen på gården efter att hans morfar köpte den på 1940-talet och att bygga i limträ kändes då naturligt för att bevara gårdsmiljön.

- Det nya fårstallet är hopbyggt med det gamla och smälter in på ett fint sätt, säger han. Jag valde även att ha ett rejält ljusinsläpp i taket och vindnät på halva väggarna för att göra byggnaden extra luftig och ljus.Karl-Göran Svensson ville även ha en gedigen och flexibel byggnad för att öka det långsiktiga värdet på gården och valde att bygga fårstallet med ridhusmått. Flexibiliteten ökar även genom att limträ är ett lättarbetat material som det till exempel är enkelt att fästa inredning i.

- Fast allra viktigast är ändå den känslan och utseende som limträ skapar, avslutar han. Det är en oerhört trevlig miljö att vistas i.

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.

För mer information kontakta någon av våra projektsäljare

Michael Billing
Michael Billing Key account manager Öst Moelven Töreboda AB +46 101226253
Håkan Larsson
Håkan Larsson Key account manager Väst Moelven Töreboda AB +46 101226231
Torbjörn Birgersson
Torbjörn Birgersson Key account manager Norr Moelven Töreboda AB +46 101226217
David Lindahl
David Lindahl Key account manager Sydost Moelven Töreboda AB +46 101226224