Vi brukar råvara från skogen och skapar produkter och lösningar som världen behöver. Här hittar du vår visuella identitet.

Här hittar du hela Moelvens visuella identitet. I den här verktygskassen får du tillgång till logotyp och färger. 

Den visuella profilen är jackan som klär oss och visar att Moelven står stadigt, men också är visionärer och blickar framåt. Vi är relevanta och rakt på sak, och framtoningen är jordnära.

Den visuella profilen visar att vi tar ansvar, levererar och tar tillvara möjligheterna – genom hela värdekedjan, och hela Moelven. Och det är just värdekedjan som inspirerat profilen. De två viktigaste resurserna i har, nämligen råvaran och våra medarbetare, och det som sker när dessa två möts.