Vi brukar råvara från skogen och skapar produkter och lösningar som världen behöver. Här hittar du vår visuella identitet.

Här hittar du hela Moelvens visuella identitet. I den här verktygskassen får du tillgång till logotyp och färger. 

Den visuella profilen är jackan som klär oss och visar att Moelven står stadigt, men också är visionärer och blickar framåt. Vi är relevanta och rakt på sak, och framtoningen är jordnära.Den visuella profilen visar att vi tar ansvar, levererar och tar tillvara möjligheterna – genom hela värdekedjan, och hela Moelven. Och det är just värdekedjan som inspirerat profilen. De två viktigaste resurserna i har, nämligen råvaran och våra medarbetare, och det som sker när dessa två möts.

Grundelement

I Moelven brukar vi råvara från skogen och skapar produkter och lösningar som världen behöver. Det är kärnan i vår verksamhet, och just det som vår logotyp symboliserar.

Varianter

Det finns två olika varianter av logotypen; en liggande och en stående. Vilken variant du velger beror på ytan den ska användas på. Som huvudregel ska logtypens symbol och namn alltid stå tillsammans.

Avstånd

Logotypen behöver luft, och därför finns det ett definierat yta runt logotypen. Som bilderna nedan illustrerar visas minimiavståndet till symbolens kanter i både bredd och höjd.

Sentrert logo_Avstand.png Hovedlogo_Avstand.png

Minsta storlek

Minsta storlek på logtypen är:

  • Huvudlogotyp: 5 mm hög (tryck) | 15 px hög (digitalt)
  • Centrerad logotyp: 15 mm hög (tryck) | 30 px hög (digitalt)

Logo i svart eller vitt

Ren logo i svart eller vitt används där material, färg, ekonomi eller andra orsaker gör användningen av färg komplicerad. 

Ladda ner logotypen her.

Moelvens profilfont är Franklin Gothic. Det är en standars Office-font som finns tillgänglig för alla med Office-paketet. För Adobe-användare används Franklin Gothic URW, som är tillgängligt för nedladdning via Creative Cloud.

Fonten används i flera varianter för att skapa en tydlig hierarki i textnivåerna. Detta innebär att teckensnittet kan användas i flera olika varianter för att klargöra delar av texten, till exempel titlar, brödtext eller underrubriker. Exemplet under illustrerar hur de olika varianterna och storleksförhållandena skapar en tydlig hierarki som säkerställer tydlig och konsekvent kommunikation.

Font_1.png

Färgerna i Moelvens grafiska profil består av fyra primär färger och 13 sekundära färger:

Moelven färgpalett är inspirerad av vår verksamhet.  Den innehåller både det mekaniska och det organiska, tar med sig historien, och plaserar oss på ett tydligare sätt innanför den värdekedja vi är verksamma inom. Den består av både varma och kalla toner som ska hjälpa till att tydliggöra önskat budskap till målgruppen. Färgpaletten är solid, tydlig och flexibel. Här finns något för alla. 

Primär färger

Primär färge # 1 - Moelven teal
CMYK: 91 / 53 / 56 / 37
RGB: 12 / 76 / 81
HEX: #0c4c51
RAL: 5020
PMS: 7722 C
NCS: S6020 - B30G

Primär färge #2 - Dark teal
CMYK: 91 / 61 / 58 / 53
RGB: 12 / 55 / 61
HEX: #0c373d
RAL: 5008
PMS: 2217 C
NCS: 6713-B346

Primär färge #3 - Light teal
CMYK: 90 / 42 / 55 / 22
RGB: 2 / 102 / 102
HEX: #026666
PMS: 7719
NCS: 3941-B24G

Primär färge #4 - Hvit
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255
HEX: #ffffff

Moelven_primaerfarger_med_koder.png

Tilläggsfärger

Tilläggsfärgerna kan användas för att tillföra energi och dynamik och skapa ett intryck hos målgruppen. Den orangea tonen är till exempel bra att använda till HMS-budskap, medan den gröna tonen lyfter budskapen i kommunikation kring hållbarhet och de blå tonerna lämpar sig för ekonomi. Färgpalettens bredd skapar variation och möjligheter att vara både formell och lite mer lekfull/ kreativ.

Moelven_tilleggsfarger_med_koder.png