Moelvens grafiska profil är ett av våra viktigaste redskap för att bygga och utveckla varumärket Moelven. Det finns därför tydliga riktlinjer för hur den ska användas.

Den grafiska profilen är tvingande på många områden och det förutsätts att de grafiska grundelementen används. Samtidigt har man stor frihet vad gäller färger och bilder så att kommunikationen från Moelven kan framstå som både ny och bekant på samma gång. 

Vår grafiska profil hjälper till att bygga upp Moelvens rykte – använd den med omsorg och följ riktlinjerna!

Grundelement

Huvudregeln är att själva ordbilden återges i koncernens blåa färg (PMS 286. CMYK: C=100, M=60, Y=0, K=6).

Logo Moelven

Ordbilden kompletteras med en horisontell rektangel i samma bredd och höjd. Denna är blå som logon, men i vissa kommunikationsytor (som t.ex. affischer och broschyrer) kan även andra färger från Moelvens färgpalett användas.

Syftet med rektangeln är att tillföra logon mer kraft och energi och skapa luft kring logon så att den framstår klart och tydligt.

Avstånd

I de flesta fall används rektangeln under logon. Detta gäller i synnerhet på kommunikationsmaterial som annonser, broschyrer och produktblad.

Moelven logo avstand

Avståndet mellan logon och den horisontella rektangeln ska vara minst 1 ggr logons höjd. Rektangeln ska som regel användas utfallande.

På höger sida av logon och ovanför logon ska det finnas ett tomt fält som motsvarar minst 1 ggr logons höjd.

På vänster sida av logon ska det vara ett tomt fält som motsvarar minst 2 ggr logons höjd.

Annan placering

I vissa fall används rektangeln ovanför logon. Detta gäller posttrycksaker, bildekor och dekor på produktemballage.

Moelven logo annan placering

Avståndet mellan logo och rektangel ska vara minst 2 ggr logons höjd.
Rektangeln ska som regel användas utfallande.

Till vänster om logon ska det finnas ett tomt fält som motsvarar minst 2 ggr logons höjd.

Till höger om logon ska det finnas ett tomt fält som motsvarar minst 2 ggr logons höjd.

Varianter av logon

När logon används utan rektangel ska det vara ett tomt fält runt logon motsvarande minst 2 ggr logons höjd.

Moelven logo varianter

Logo i svart eller vitt

Ren logo i svart eller vitt, utan rektangel, används där material, färg, ekonomi eller andra orsaker gör användningen av färg komplicerad. På presentartiklar kan andra neutrala färgtoner användas.

Moelvens mission är Ger folk goda rum. Detta är kort formulerat till: Goda rum. Formuleringen har en fast placering i förhållande till logon som visas på mallar och bildexempel. Goda rum skrivs kursivt.

Skrifttypen Auto1 TF (Opentype) är Moelvens profilskrift. Den ska användas på allt tryckt kommunikationsmaterial. Auto1 är en grotesk skrift med många möjligheter.

Användningen av de olika typsnitten är definierade i mallar. Externa samarbetspartners får själva köpa det aktuella typsnittet.

Färgerna i Moelvens grafiska profil består av en primär färg och 18 sekundära färger:

Primär färg:
PMS 286
CMYK: C=100, M=60, Y=0, K=6
RGB: R=0, G=76, B=153
HSB: H=218, S=255, B=240
HTML: #004C99
NCS 3060-R 80 B

Avsikten med färgpaletten är att inspirera till mångfald och variation i presentationen av Moelven. Färger stäms av mot bilder eller mot användningsområdet i övrigt.

Moelven färgpalett Sverige 

Foto är ett av de viktigaste medierna för att skapa en stark visuell identitet för Moelven. Det är därför viktigt att bilderna som används är av hög kvalitet och att de innehållsmässigt ligger inom ramarna för Moelvens fotoriktlinjer.

Detta är inte någon exakt vetenskap men med hjälp av några ledord anger vi riktningen för det fotouttryck vi vill ha på Moelven: Direkt, rent, tydligt, tillgängligt, äkta och naturligt. Vidare ska bildinnehållet signalera kvalitet.

Eftersom bilderna ska kunna användas en längre tid bör de hellre vara tidlösa än trendiga.

Illustration för bilder

 

Moelven logotyp, JPG
Moelven logotyp, EPS
Moelven logotyp svart/vit, JPG
Moelven logotyp svart/vit, EPS
Moelven logotyp med rektangel över, JPG
Moelven logotyp med rektangel över, EPS
Moelven logotyp med rektangel under, JPG
Moelven logotyp med rektagnel under, EPS