Til bygg- og anleggsbransjen tilbyr vi dagrigger for små og store anlegg, forlegninger, kantiner og kontorer.

Løsninger innen bygg og anlegg

Ved store anlegg kreves det at området fungerer som et samfunn hvor man kan leve et normalt liv. Bygningsmassen i dette samfunnet bygges i sin helhet opp av våre moduler.

Fleksibilitet i utvalget av standard moduler er godt ivaretatt. Våre kunder gjennom mange år har bidratt til å styre vår utvikling innen dette området.

Vi er godt forberedt på fremtiden, og de største entreprenører i Norge har valgt oss som sin faste leverandør.

Innkvartering av anleggsarbeidere over en kortere eller lengere periode blir godt ivaretatt når moduler fra Moelven blir valgt. Alle krav til gode boforhold er ivaretatt med våre forlegninger. Stor kapasitet og høy kvalitet har gjort Moelven til hovedleverandør av midlertidige bygg ved de fleste større byggeprosjekter i Norge.

Vi bygger alt fra små skolekjøkken og kafeteriaer til servicebygg med kantiner for mange hundre personer.

Fra bygg og anlegg har Moelven ByggModul solid erfaring med kantinebygg, både når det gjelder selve kjøkkenet og de krav som stilles til kantine og øvrige rom. Våre arkitekter og konsulenter samarbeider med brukeren for å komme fram til den beste løsningen for hvert enkelt prosjekt.

Vi leverer kantiner etter kundens ønsker, gjerne komplett med kjøle- og fryseanlegg. I tillegg inngår ventilasjonsanlegg som gir riktig romtemperatur og tilstrekkelig utluftning.

Våre kontormoduler er utviklet og tilpasset behovet i et anleggsområde.
Hvert enkelt prosjekt har spesielle behov som blir ivaretatt med våre fleksible løsninger, uten at dette går ut over enkel montering eller eventuell demontering.

Anleggskontorer varierer i størrelse fra enkle til komplekse moduler på flere tusen kvadratmeter. Kontorene kan påbygges eller flyttes, og innredningen tilpasses kundens ønsker og behov.

Kort byggetid, høy kvalitet, lav pris og ikke minst svært enkel tilkobling av el. og VVS gjør at valget av leverandør er lett for de som trenger kontorplass i anleggsperioden. Leveres gjerne ferdig innredet med møbler og gardiner.

Modulbygg er en bærekraftig byggemetode

Bruk av bærekraftige byggematerialer i tre, minimalt med byggeavfall og svinn på byggeplass samt kort byggetid er noen av faktorene som gjør modulbyggeri gunstig. Prefabrikerte moduler gjør det mulig å bygge kjapt, økonomisk og bærekraftig. Rask oppføring på byggeplass gir mindre miljøbelastning, og kontrollert produksjon i fabrikk gir bedre avfallshåndtering og et tørt bygg som ikke har vært utsatt for vær og vind under byggeperioden.

Slik bygger vi moduler