Modulbygg

Ilseth, Monica
Monica Ilseth Salg prosjekt +47 908 99 703
Brennodden, Stein
Stein Brennodden Avdelingsleder Bygg & Anlegg +4790510484
Solsrud, Odd
Odd Solsrud Salg Bygg & Anlegg +4790895469
Bergli, Knut
Knut Bergli Salg prosjekt +4791163602
Annar Aaseth Prosjektleder Bygg & Anlegg +47 94225230
Skarstad, Per Marius
Per Marius Skarstad Prosjektsjef +4797124862
Moelven Byggmodul AS Industrivegen 12, 2390 Moelv. Postboks 163, 2391 Moelv +47 62 34 71 66 Modulbygg
Aandstad, Lars Brede
Lars Brede Aandstad Direktør +4790992851
Wictorsen, Jostein
Jostein Wictorsen Økonomisjef +4790982624
Skarstad, Per Marius
Per Marius Skarstad Prosjektsjef +47 971 24 862
Rolf Johan Sørli Fabrikksjef +47 99528587
Bjørn Ottar Torp Teknisk sjef +4748281090
Svein Kullsveen Innkjøpssjef +4795230641