Gjennom 50 år har vi levert mer enn 120.000 moduler til byggemarkedet.

Moelven ByggModul AS har sentral godkjenning som prosjekterende, utførende og kontrollerende. Vi tar ansvar for komplette byggeprosjekter, og mest vanlig er totalentreprisekontrakter for alle arbeider over fundament. Vi tar gjerne totalleveranser. 

Modulbygg er en bærekraftig byggemetode

Bruk av bærekraftige byggematerialer i tre, minimalt med byggeavfall og svinn på byggeplass og kort byggetid er noen av faktorene som gjør byggemetoden gunstig.

Slik bygger vi moduler

Produksjon av moduler i fabrikk omfatter komplette tekniske anlegg. Vi leverer gjerne møbler og inventar til alle formål slik at kunden kan forholde seg til kun en avtalepart for hele leveransen.

Hvofor velge Moelven Byggmodul AS?

  • Kort byggetid
  • Forutsigbar økonomi
  • God kontroll på produksjonsprosessen
  • Bedre miljøregnskap med tre som konstruksjonsmaterialet

Den klare fordelen ved å velge modulbygg er vesentlig kortere byggetid. Vi har høy ferdigstillingsgrad fra fabrikk, som minimerer montasjetid på byggeplass. Grunnarbeid kan ferdigstilles på byggeplass samtidig som vi produserer modulene i fabrikk.

En kortere byggetid vil redusere kapitalkostnaden for deg som byggherre.

Kvaliteten på bygget følges opp gjennom hele byggeprosessen, fordi vi gjennom vår kompetanse og erfaring har skapt en produksjonsprosess hvor flere fagområder arbeider sammen gjennom både prosjekteringsfasen og produksjon.

Hos oss samarbeider fagpersoner fra fagområder som bygg, VVS, elektro, automasjon, lås- og beslag, transport og øvrige fagområder gjennom hele prosessen.

Med Moelven Byggmodul som leverandør kan du forvente forutsigbar økonomi. Vi gir alltid fast pris på hele byggeprosjektet. Du kan selv velge om vi kun skal levere kun moduler eller fungere som totalentreprenør.

Som leverandør innehar vi SINTEF Teknisk Godkjenning.

Vi leverer både permanente og midlertidige bygg innenfor skole og barnehage, hotell og overnatting, studentbolig, hybel og internat, kontor og øvrige bygg som garderobeanlegg og kombinasjonsbygg.

Mange velger oss som leverandør av kombinasjonsbygg som for eksempel 44- mannsrigger for bygg- og anleggsplasser.

Hva vi kan hjelpe deg med: 

Boligbygg

Leiligheter, rekkehus og flermannsboliger

Til boligbygg

 

Prosjekt

Studentbolig & internat, skole & utdanning, hotell & overnatting og kontorer

Til prosjekt