Romløsninger

Vi har alle slags romløsninger, uansett om du jobber aktivitetsbasert, med faste plasser eller i noen form av kombinasjon. Vi arbeider hovedsakelig med kontorlokaler, men også med lokaler for utdanning, helse og omsorg.

Behovet styrer valg av rom

Mange bedrifter og organisasjoner har valgt å gå mot mer aktivitetsbaserte kontormiljøer de siste årene, mer eller mindre vellykket. En grunn til sistnevnte kan være at en tradisjonelt forvaltet organisasjon ikke drar nytte av det aktivitetsbaserte kontormiljøet kan tilby, akkurat som den fremtidige organisasjonen ikke fullt ut kan blomstre med kontorlandskap og hjørnerom. Sørg for at bedriften din er klar over de behovene du trenger for å utvikles. Ikke gjør som alle andre - gjør det som er best for deg.

Hvordan du jobber og hva slags virksomhet du enn har, mener vi at rommene skal være allsidige - multifunksjonelle. Virksomheten må endres i takt med omverdenen.

Noen eksempler på romløsninger

Et møterom/konferanserom skal representere bedriften overfor besøkende, innby til kreative og givende diskusjoner – og samtidig gi mulighet for atskilthet og uforstyrrede samtaler.

I likhet med grupperom er det viktig å ta hensyn til både luftkvalitet og lydkrav ved planleggingen av konferanserommet. Utover det kan du med fordel sørge for at lyset kan styres og at alt utstyr er lett å komme til – gjerne ved å styre belysningen trådløst og samtidig plassere strøm-, tele- og datatilkoblinger direkte i konferansebordet.
 
Et tips er å ha kontroll på projektordukens plassering. Sannsynligvis vil det innimellom vises sensitiv informasjon i konferanserommet. Da kan det være greit at projektorduken ikke er synlig for dem som passerer utenfor.

Grupperommet har en tydelig funksjon å fylle når mindre grupper har behov for å samles uforstyrret. Et gjennomtenkt grupperom/prosjektrom er lett tilgjengelig plassert på kontoret, men gir samtidig en følelse av atskilthet. Vi hjelper deg med å skape et godt miljø for effektive møter.

Hvis glassvegger benyttes mot en korridor, bør du huske på at det kan oppstå situasjoner der innsyn ikke er ønskelig. Da bør det også være mulig å dra for gardiner eller trekke ned persienner.

Det er også viktig å ta hensyn til luftkvaliteten fordi grupperom ofte innebærer at flere personer oppholder seg samtidig på et lite rom med utstyr som avgir varme.

Grupperom

Samtalerommet gir både åpenhet og atskilthet, og har i likhet med grupperommet en tydelig funksjon å fylle når dere har behov for å samles uforstyrret. Et gjennomtenkt samtalerom er lett tilgjengelig plassert på kontoret, men gir samtidig en følelse av atskilthet.

Samtalerom

Hvorfor velge mellom atskilthet og et åpent, lyst kontor – når våre vegger gir deg det beste fra to verdener? Med et cellekontor / atskilt rom fra Moelven Modus kan du både jobbe uforstyrret og likevel dra nytte av nærheten til kollegene. Velg selv hvilken grad av atskilthet som trengs på akkurat ditt kontor.

Et cellekontor kan naturligvis da brukes av forskjellige personer og fungere som en midlertidig atskilt plass for det som kalles kombikontor, fleksikontor eller aktivitetsbasert arbeidsplass.

Cellekontor

I dag brukes mye av arbeidstiden vår til å omgås og samarbeide i grupper. Til tross for det, eller på grunn av det, er sosiale soner populære. Steder der man kan ta en pause og bare omgås en stund med kolleger, kunder eller gjester. Sosiale soner bør plasseres litt atskilt fra resten av virksomheten.

Sosiale soner

Våre komplette rom, uansett størrelse, kan konfigureres i det uendelige. Velg mellom glass og en tett dør samt vegger, eller kanskje begge deler? Arbeidsplassen får et behagelig lydmiljø takket være lydreduserende himling og tepper. Når arbeidsmiljøet står i sentrum og kravene på størrelse, lys, lyd, stil og farge styrer valgene – er våre komplette rom svaret og løsningen. Et forbedret arbeidsmiljø skaper bedre produktivitet. Du velger.

Chat Box

 

For deg og for miljøet

Vi har samlet all vår erfaring og kunnskap for å skape arbeidsplasser i en bærekraftig – ja, rent frem sirkulær – romløsning.

Les om Multi Room

Vil du vite mer?

Kontakt oss!

Hold deg oppdatert