Vi begynte å bygge fleksible rom ved hjelp av systemvegger allerede i 1960. Det gjør vi fremdeles. Våre fleksible og gjenbrukbare romløsninger er fremtiden for det moderne kontoret. Vi lager kvalitative rom for møter mellom mennesker.

Moelven Modus er Miljøfyrtårn

Les mer


Fleksible kontorløsninger

Våre produkter og løsninger er svært fleksible - det må de være fordi kundene våre i dag opplever flere og raskere endringer enn noensinne tidligere. Et kontor må kunne forandres i takt med sin organisasjon.

Våre systemløsninger kan sammenlignes med et legobygg - de er enkle å konstruere, skape, bygge om og bygge til. Vi har løsninger som oppfyller dagens høye brannkrav og lydkrav.

Vårt Multi Room tar alt enda et steg lengre - med et ferdig rom som kan plasseres der det passer best, akkurat nå. Det er også mulig å leie et Multi Room om behovet er midlertidig.

 

Kretsløpstilpasset byggesystem - sirkulær økonomi i hverdagen

Byggebransjen står for 70 % av all ressursbruk. Vi vil bidra til at bransjen skal utvikle seg slik at dette tallet reduseres. Dette gjør vi ved å utvikle produkter og løsninger som kan demonteres og settes sammen igjen på nye steder – igjen og igjen og igjen. Jo flere ombygginger som gjøres i løpet av bygningets livssyklus, desto større blir gevinsten.

Alle våre byggesystemer er kretsløpstilpasset og miljøsertifisert

Besøk kontoret før det er bygget

Med Moelven Modus VR / Arkitekttjeneste kan vi sammen bygge kontoret ditt i et digitalt miljø slik at du kan besøke lokalet virtuelt før vi bygger det.

Systeminnredningsloopen

For en bærekraftig utvikling av byggebransjen og nordiske arbeidsplasser.

 Systeminnredningsloopen.jpg

Vi brenner for bærekraftige løsninger

Målet vårt er å forandre bransjen innenfra – for miljøets skyld.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid

 

Moelven Modus leverer en komplett løsning og en komplett pris. Med vår lange erfaring vet vi hva som kreves for å lykkes med et prosjekt. 

Vi tenker alltid på hele prosjektets suksess med den løsningen vi tilbyr. Som kunde får du alltid et tydelig tilbud på hele prosjektet. 

Vi foretar egne oppmålinger på stedet, har vår egen prosjektleder og har alltid egen mottakskontroll av alle materialer.

Vi vet at alle lokaler bygges om. Hver gang du foretar tilpasninger i et lokale med
systeminnredninger/systemvegger, får du en miljøgevinst.

Med vår egen arkitekttjeneste kan du få tilgang til flere typer av 2D- og 3D-visualiseringer før gjennomføring av prosjektet. 

Med den digitale tvillingen har du alltid tilgang til riktige tegninger av det vi har bygd, noe som gjør materialgjenbruk enkelt.

Gjennom BIM kan du som arkitekt bygge vegger som deretter forsynes med forskjellige
komponenter. Fordelen med å tegne i 3D handler blant annet om at antall feil og misforståelser reduseres. Vi leverer objekter i pdf, dwg, CAD og BIM for å bidra til at arkitekten kan arbeide raskere og mer effektivt.

3D gir fordeler - det er en fordel å kunne se dører, vegger, vinduer og deres bestanddeler i 3D før byggingen starter. Dette gir en mer effektiv prosjektering, men også en enklere byggeprosess.


Industriell byggemetode

Vår arbeidsmetode baserer seg på prefabrikkerte veggsystemer og det vi kaller Modusmetoden. Det innebærer at veggdelene kommer ferdigbehandlet, klare til å bli montert av våre egne montører. Metoden er utviklet i samarbeid med kundene våre, slik at både byggeiere og leietakere skal få oppleve fordelene med å bygge industrielt, med hensyn på tid, økonomi og miljø.

 

Fakta om oss 

Alle våre kunder og samarbeidspartnere vil oppleve at Moelven Modus tilbyr unike verdier.

Vi utvikler, produserer og monterer bærekraftige og effektive romløsninger for yrkesbygg.

 

Private og offentlige byggeiere, forvaltere og brukere av næringsbygg, samt entreprenører og arkitekter.

Moelven Modus har ca 290 ansatte og drives desentralisert med 12 lokale avdelinger. Alle avdelingskontor ivaretar salg, prosjektledelse og montasje i sine distrikter.

Produksjonsenheten og hovedkontoret er på Jessheim. Her ivaretas funksjoner som marked, økonomi, IT, personal, innkjøp, produktutvikling, kvalitet, HMS og logistikk. 

Moelven Modus AS har en omsetning i 2019 på ca 587 MNOK. Detaljert fremstilling av selskapets økonomiske situasjon fremgår av årsberetning for Moelven Modus AS med regnskap.