Himlinger brukes primært for å regulere akustikk i rom og lydreduksjon mellom rom. I tillegg har de en estetisk funksjon ved å skjule tekniske installasjoner i tak. Concept himlingsplater er spesielt velegnet der en ønsker stor grad av fleksibilitet kombinert med god lydreduksjon mellom rom.

Varianter

Concept Alpha 19 mm
Har lydabsorberende egenskaper som gjør den spesielt velegnet til bruk i åpne kontorlandskap og andre områder der man ønsker god lyddemping. A- og E-kant.

Concept dB Acoustic 24 mm
En ideell løsning der det kreves god luftlydisolasjon. Dn,f,w = 41dB tilsier at platen, benyttet i gjennomgående himling og uten overliggende skjørt eller lydsperre, i de fleste tilfeller vil tilfredsstille forskriftskravene til luftlydisolasjon mellom kontorer i NS 8175 Tabell 31, Klasse C. I tillegg har platen gode lydabsorpsjonsverdier slik at romakustikken også ivaretas. A- og E-kant. 

Concept Alpha HD 34 mm
Concept Alpha HD 34 er den ideelle løsningen for rom med høye krav til lyddemping. Dessuten oppnås ekstra høye lydabsorpsjonsnivåer, og den hvite uperforerte overflaten skaper et elegant uttrykk.

Våtpressede mineralfiberplater med hvitmalt akustisk fleece på undersiden.

Materialer og utførelse

Overflate
Farge tilsvarende RAL 9010.

Opphengsysstem
Opphengssystemet består av 24 mm brede t-profiler av varmgalvanisert stål med hvitlakkert aluminiumsmantel på undersiden. Farge RAL 9010W. T-systemet henges opp i justerbare pendler av 4 mm ståltråd.

Platene er testet for partikkelavgang i henhold til teststandard utarbeidet av "Foreningen for Dansk Indeklima Mærking".  Uten kantforsegling oppnår Concept beste resultatklasse (Lav) med god margin. 

Format og mål

A-kant for T24: 600 mm x 600 mm / 1200 mm x 600 mm 
E-kant for T24: 600 mm x 600 mm

Tykkelse
19 mm til 34 mm avhengig av type.

Vekt
3,0 kg/m2 til 9,5 kg/m2 avhengig av type.

BIM-objekter

Last ned BIM-objekter

Lyd

Concept Alpha 19, A-absorbent, Dn,f,w 28 dB
Concept dB Acoustic 24, C-absorbent, Dn,f,w 41 dB 
Concept Alpha HD 34, A-absorbent, Dn,f,w 41 dB

Krav til lydforhold påvirkes av valg av konstruksjoner og byggematerialer. Summen av alle konstruksjoner avgjør lydreduksjonen.

Ulike former for lyd påvirker oss daglig. Vi har kunnskap om hva som kreves for å skape gode romløsninger. 

 

Lavt miljøavtrykk

Systeminnredning kan ombrukes på nye måter - igjen og igjen. Jo flere ombygginger man gjør gjennom byggets levetid, jo større blir gevinsten.

Himling-tak_Consept-Himling_2.jpg

Himling-tak_Consept-Himling_3.jpg