Med sine vakre definert årringer og sine vedlikeholdsvennlige egenskaper er lerk et godt egnet materiale spesielt til kledning, men kan også brukes til tak og terrasser. Sibirsk Lerk er derfor et godt alternativ, spesielt i innlandsklima.

Sibirsk lerk er i holdbarhetsklasse 3-4. Kombinasjon med høye fettandeler fører til at treslaget er relativt råtebestandig og vedlikeholdsvennlig.

Den biologiske / ytre påvirkningen på treverket vil variere avhengig av beliggenhet, klima, konstruksjonens utførelse og lignende, som vil påvirke levetiden på produktet.

Vi anbefaler Sibirsk lerk til kledning i alle klimasoner, mens som tak eller terrasse kun i innlandsklima.

Høy andel av kjerneved

Sibirsk lerk har den fordelen at trevirket har en høy andel av kjerneved og at densiteten altså hardheten) ligger på ca. 650 kg/m3 (lik eik og bøk). Dette, i kombinasjon med høye fettandeler, fører til at treslaget er relativt råtebestandig og kan benyttes uten overflatebehandling. Dermed er dette et vedlikeholdsvennlig produkt. Fasader kan med fordel leveres behandlet med jernvitrol. Dette for å få en stabil grå patina med en gang. Sibirsk Lerk har en del bevegelse og det anbefales derfor ikke bredder over 145mm på fasader. Det kan benyttes andre overflatemidler enn jernvitrol f.eks. beis eller olje men det anbefales ikke på grunn av for høy fettandel i lerk. Lerk produseres i et utvalg profiler og dimensjoner.

 

Hvorfor sibirsk lerk?

Det russiske lerketreet skiller seg kraftig ut fra den hurtigvoksende europeiske varianten, Larix Europe, som vokser på lavlandet i blandingsskog. Sibirsk lerk vokser som monokultur i flere områder på den nordlige og nordøstlige delen av Russland og Sibir. Lerkeskogene ligger fra 500 m.o.h. og oppover.

Av samlet skogsareal i Russland representerer lerken ca. 25 milliarder kubikkmeter, eller nærmere 40 prosent av det totale virkesforrådet. Mer en halvparten av skogsarealet er den sibirsk lerken i Sibir. Leverandørene til Moelven, får sin råvare fra FSC-sertifiserte produsenter som garanterer at hogsten og bearbeidelsen skjer i henhold til gjeldende lovverk.

Henie Olstad - Lerk

Sibirsk lerk stiller store krav til lys, men vokser som regel sammen med andre bartrær. Den forynger seg senere i tett skog. Kontrollert avvirkning er derfor ønskelig fordi den stimulerer til fornying av lerkeskogene. 

Andelen yteved er meget liten og den store kjernevedandelen gjør treet motstandsdyktig. Lav veksthastighet i kombinasjon med en svært høy fett- og harpiksandel gjør den sibirske lerken til et tungt og tett treslag som har blitt brukt i mange hundre år i trelastbransjen.

Ubehandlet tre gråner! Alt tre som får stå ubehandlet patineres, det vil si at den grånes da solens UV-stråler bleker det ytterste trefiberskiktet.