Brannhemmende trebeskyttelse gir muligheter til å bruke tre som materiale, også der det stilles høye brannkrav, for eksempel som innvendig panel og himling i skoler og konserthus, eller som utvendig kledning i svalganger og høyhus.

Vi leverer branntrygt tre til både interiør og eksteriør. Vi benytter to typer brannbeskyttelse: Impregnering og maling. 

Begge systemer overflatebehandles på fabrikk før levering til byggeplass (med både grunning og mellomstrøk) for utvendig bruk. Utvendig bruk av brannbeskyttet tre trenger et siste toppstrøk etter montering (re. FDV dokumentet). Til innvendig bruk kreves ingen overflatebehandling. Branntrygt tre kan erstatte andre materialer på vegg/tak/himling når det er krav om brannklasse til bygg. Dermed gir branntrygt tre arkitekter mulighet til å benytte tre hvor det ellers ikke ville vært mulig. Branntrygt tre skaper dermed nye muligheter i bruken av tre.

Brannimpregnert tre

Dette er tre eller finer som vakuum-trykkimpregneresmed Moelvens FireGuard brannhemmende væske.Væsken består av organiske og uorganiske komponenterog bindemidler. Stoffene og prosessen er dokumentert som miljøvennlig og oppfyller EUs nye byggevareforordning. Les mer om Fireguard her.

Brannmalt tre

Her benyttes det i utgangspunktet vanlig høvellast som overflatebehandles 3- eller 4-sidig med et strøk av en spesiellbrannhemmende maling. I tillegg påfører vi et mellomstrøk på fabrikk, mens det siste toppstrøket påføres på byggeplass etter montering.