Kulturhuset i Stjørdal

Kulturelt flerbrukshus i branntrygt tre

Kulturhuset i Stjørdal Foto: Lene M. Prøven

Kulturhuset Kimen i Stjørdal

Kronprins Haakon Magnus, en rekke artister og 8000 publikummere var med på åpningsfesten til Kimen kulturhus i Stjørdal, hvor brannimpregnerte spiler i gran dekker innvendige vegger og himlinger.

Prosjektfakta

Adresse

Sandgata 15, 7500 Stjørdal 

Oppdragsgiver og byggherre

Stjørdal Kommune

Arkitekt

Reiulf Ramstad Arkitekter, Lusparken Arkitekter og JSTArkitekter

Entreprenør

Skanska Norge 

Levert via

Jønland AS - Elementproduksjon 

Materialer

Brannimpregnerte spiler gran 

Ferdigstilt

2016

Foto: Lene M. Prøven

Kulturhus med kino og kirke

Det enorme bygget rommer blant annet saler for konsert og teater, kino, bibliotek, kirke, ungdomsklubb, kulturskole, kafé, galleri og møterom.

Stjørdal er administrasjonssentrum for Værnesregionen, et interkommunalt regionsamarbeid for seks kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag (Frosta, Meråker, Stjørdal, Malvik, Tydal og Selbu), og Kimen kulturhus skal være et tilbud til alle innbyggerne i regionen.

Miljøvennlig brannimpregnering

Råvarene gran og furu kommer fra FCE og PEFC-sertifisert skog. Brannimpregneringen FireGuard inneholder kun miljøvennlige stoffer.

Foto: Lene M. Prøven

God akustikk med spiler

Trevarebedriften Jønland AS i Selbu fikk kontrakten med totalentreprenør Skanska for spilekledningen i Kimen Kulturhus, og valgte Moelven Wood Prosjekt som leverandør av brannimpregnerte spiler.

– Spilene ble levert til vår fabrikk hvor vi monterte dem på en bakplate av treull. Spilene er svært synlige i vegger og himlinger i store deler av bygget, forteller daglig leder Helge Jønland i Jønland AS.

Spiler av tre og treull ble valgt for sine akustiske egenskaper i kulturhuset.

Løsningene som ble valgt med å feste trespilene fra Moelven på treullplater gjorde det også svært fleksibelt på byggeplassen, siden spilene kunne festes på platene i verksted på forhånd.

Foto: Lene M. Prøven

Miljøvennlig brannimpregnering

Brannimpregnert tre er vanlig høvlet trelast av gran og furu som vakuumtrykkimpregneres med vår patenterte FireGuard brannhemmende væske.

Både stoffene som brukes og selve prosessen er dokumentert som miljøvennlig og oppfyller EUs byggevaredirektiver.

Brannimpregnert tre øker muligheten for bruk av tre i offentlige bygg med høye krav til brannsikkerhet.

Kravene til brannbeskyttelse i offentlige bygg førte tidligere til at det gjerne ble valgt andre materialer som gips eller stein. Branntrygt tre åpner opp for muligheten til å bruke trebaserte løsninger i sammenhenger hvor man ellers måtte brukt andre materialer.

Salgssjef Fred Karlsen Moelven Wood Prosjekt

Utvendige fasader på bygg over hele landet

Vi er stolte over å ha levert utvendige fasader til en rekke store og små prosjekter både i privat og offentlig regi. 

Se oversikt over hvor vi har levert utvendige fasader Kontakt produktsjef Winfried Schaal på LinkedIn

Kontakt

Winfried Schaal
Winfried Schaal Produktsjef prosjekt Moelven Wood Prosjekt AS +4790169878

Hold deg oppdatert på tretrender