Naturlig og miljøvennlig

Fireguardvæsken består av organiske og uorganiske salter og bindemidler som ammoniumforbindelser og fosforsyre, og påvirker i liten grad treets naturlige farge. Produktet er dokumentert som et miljøvennlig impregneringsmiddel og fyller kravene til EUs Byggevaredirektiv og avfallshåndteres som vanlig trevirke.

Moelven Wood Prosjekt jobber med brannbeskyttelse av tre til både interiør og eksteriør formål. Vi kan levere både brannimpregnert og brannmalte overflater. Utvendig benyttes som regel gran eller furu. Innvendig har vi tillegg til gran og furu også enkelte finerprodukter som leveres brannimpregnert, samt spiler som er brannlakkert. Snakk med våre eksperter om dine behov. 

Vårt unike Fireguard-impregnering gir muligheter til å bruke treverk der det stilles høye brannkrav. Dette gjelder innvendig panel og himlinger i skoler og konserthus, eller som utvendig kledning i svalganger og høyhus. Fireguard er et miljøvennlig brannimpregneringssystem som innfrir viktige krav til brannmotstand. Vi brannimpregnerer både utvendig kledning, innvendig panel, kerto og kryssfinerplater, og dokumenterer B-s1,d0 for flere treslag.

Innendørs bruk av FireguardInnvendige paneler med Fireguard-impregnering kan være en fordel i bygg med røff bruk. En falset granpanel i 18x148mm brukes for eksempel ofte i skoler og idrettshaller, der det er behov for et robust materiale som tåler det meste og lett kan skiftes ut ved skade. Moelven tilbyr også innvendige paneler som glattpanel og skyggepanel, kertospiler og kryssfinerplater i gran, furu og bjørk.

Utvendig bruk av Fireguard kledning: Brannspredning langs fasade, fra etasje til etasje og opp til loftet har vært årsaken til mange store branner. Ved å velge utvendig kledning av brannimpregnert tre eliminerer man denne risikoen på en enkel og rimelig måte. Arkitektonisk kan man opprettholde eksisterende stil eller benytte seg av de mulighetene som ligger i treets egenskaper til å utvikle nye byggestiler som ivaretar branntekniske krav.

Utvendig kledning leveres med industrielt behandlet overflate med spesialgrunning for brannimpregnert + et mellomstrøk. Når kledningen er montert skal den behandles med et toppstrøk. Når noen veggfelt har brannkrav og andre ikke har det, leverer vi fra samme høvlingsserie både brannimpregnert og vanlig kledning. Da sikrer vi kunden helt lik kvalitet og farge på alle vegger.Brannimpregnert kledning kan leveres med transparente fargesystemer, noe som gir større arkitektoniske muligheter enn brannmaling. Vedlikeholdsintervaller for transparent beis er 2-5år. For dekkende systemer er vedlikeholdsintervallet 8-12 år, men kledningen skal uansett inspiseres årlig.

 
I en branntest ble Fireguard brannbeskyttet kledning og panel sammenliknet med vanlig kledning og panel. Huset med vanlig kledning fikk full overtenning. I huset med Fireguard brannimpregnert kledning og panel ebbet brannen ut når brannkilden slukket. 
 
 

 Eksempler på bruk

  • Foto: Jan Lillehamre

    Branntrygt tre gir spennende muligheter i store bygg

    Etter flere år med byggearbeider ble den nye ankomstterminalen T2 på OSL Gardermoen sentralbygg vest åpnet i september. I terminalens himlinger er det benyttet Fireguard brannimpregnerte spiler i gran levert av Moelven Wood Prosjekt.

  • Storslagne Kimen Kulturhus i Stjørdal er en kulturell samlingsplass for hele Værnesregionen. Det innholdsrike bygget er fylt med mennesker og aktiviteter fra morgen til kveld.

    Les mer om bruken av Fireguard på Kimen kulturhus