Prosjektavdelingen

Kato Sveen
Kato Sveen Prosjektsjef Moelven Limtre AS +4790859468
Åge Holmestad
Åge Holmestad Prosjektutvikler / Seniorrådgiver Moelven Limtre AS +4795864620
Harald Bjerke
Harald Bjerke Prosjektingeniør Moelven Limtre AS
Harald Liven
Harald Liven Prosjektutvikler/Konstruktør Moelven Limtre AS +4792822877
Jostein Elde
Jostein Elde Konstruktør Moelven Limtre AS +4791634063
Daniel Barroso
Daniel Barroso Konstruktør Moelven Limtre AS
Jon Grantangen
Jon Grantangen Salgsleder prosjekt Moelven Limtre AS +4795496642
Roy Grønvold
Roy Grønvold Salgsingeniør Moelven Limtre AS