Prosjektavdelingen

Nyløkken, Trond Egil
Trond Egil Nyløkken Salgsleder prosjekt Moelven Limtre AS +4799693849
Sveen, Kato
Kato Sveen Prosjektsjef Moelven Limtre AS +4790859468
Holmestad, Åge
Åge Holmestad Prosjektutvikler / Seniorrådgiver Moelven Limtre AS +4795864620
Bjerke, Harald
Harald Bjerke Prosjektingeniør Moelven Limtre AS
Liven, Harald
Harald Liven Prosjektutvikler/Konstruktør Moelven Limtre AS +4792822877
Elde, Jostein
Jostein Elde Konstruktør Moelven Limtre AS +4791634063
Barroso, Daniel
Daniel Barroso Konstruktør Moelven Limtre AS
Grantangen, Jon
Jon Grantangen Konstruktør Moelven Limtre AS +4795496642