Idrett er en naturlig del av et bærekraftig samhold. Vi mener derfor at det er naturlig å bruke bærekraftige byggematerialer når vi skal bygge nye idrettshaller.

Høy bæreevne tillater store, frie spennvidder og skaper fine muligheter for idrettshaller. Dessuten har limtre mange praktiske fordeler som lave vedlikeholdskostnader og gode akustiske egenskaper, som er spesielt egnet til idrettshaller som ofte har mye støy.

Limtres høye brannmotstand er også en fordel når det brukes som bærekonstruksjon i idrettshaller. Mange bygg med limtre klarer seg uten brannbeskyttende maling, uten at det går på bekostning av brannsikkerheten. Man sparer derfor både tid og penger.

Bærekraftig limtre

Limtre fra Moelven produseres av miljøsertifiserte råvarer fra norske og svenske skoger. Bruk av limtre fører til et lavt CO2-avtrykk i byggeprosjekter.