Våre kjøpende forhandlere kan få tilgang til vår egenutviklede limtrekalkulator. Dette dimensjoneringsprogrammet er tilpasset de nye byggereglene.

Vi kan også tilby våre forhandlere dimensjoneringsservice etter nærmere avtale. Skjemaet "forespørsel teknisk svartjeneste" må fylles ut og sendes oss pr. e-post, slik at vi har tilstrekkelig informasjon om byggeprosjektet. Legg også i tillegg ved tegninger av bygget; plan, fasader og snitt.

Privatpersoner bør henvende seg til en av våre kjøpende byggevareforretninger, så hjelper de dem videre. 

Merk at det til enhver tid er tiltakshaver/ansvarlig søker som er ansvarlig overfor myndighetene iht Plan og Bygningsloven. Vi forutsetter at tiltakshaver/søker/prosjekterende kontrollerer opplysningene og forutsetningene. Moelven Limtre påtar seg intet ansvar i forhold til bygningsmyndighetene.

Teknisk svartjeneste

BJELKELAG: Prosjekttype