Våre faste kjøpende byggevareforhandlere kan få tilgang til vår limtrekalkulator. Dette dimensjoneringsprogrammet er tilpasset de nye byggereglene. Privatpersoner og utførende må henvende seg til sitt lokale byggevarehus for videre hjelp.

Vi tilbyr også våre kjøpende byggevareforhandlere dimensjoneringsservice etter nærmere avtale. Alle forespørsler om dimensjoneringshjelp må sendes til dimensjonering.limtre@moelven.no

Alle forespørsler må inneholde målsatte tegninger og informasjon om prosjektet, samt byggeplassadresse.

Merk at det til enhver tid er tiltakshaver/ansvarlig søker som er ansvarlig overfor myndighetene iht Plan og Bygningsloven. Vi forutsetter at tiltakshaver/søker/prosjekterende kontrollerer opplysningene og forutsetningene. Moelven Limtre påtar seg intet ansvar i forhold til bygningsmyndighetene.

 

Bærekraftig limtre

Limtre fra Moelven produseres av miljøsertifiserte råvarer fra norske og svenske skoger. Bruk av limtre fører til et lavt CO2-avtrykk i byggeprosjekter.