Å støtte nytenkning og finne nye måter å utnytte biprodukter på er to områder Moelven gjerne bidrar til. The Wood Region er et prosjekt som gjør dette mulig.

The Wood Region er en del av prosjektet Bioinno, hvor målet er å fremme entreprenørskap innen skoglig bioøkonomi i Värmland og Dalarna. Test- og utviklingsfasilitetene i Sysselbäck er en nøkkelressurs i Bioinno. Innovatører kan bruke testmiljøet for å produsere storskala prototyper med biokompositt på 3D-printere.

I det skogstette nordre Värmland ligger Moelven Notnäs Ransby ABs sagbruk. Her sager de 150.000 m3 trær i året. Dette skaper både trevarer og biprodukter, for eksempel sagflis. Sagflis er et biprodukter som i dag brennes for energi eller selges til kunder som produserer sponplater.

Når Moelven Notnäs Ransbys VD, Peter Broberg, fikk spørsmålet om de ville være med og støtte et nytt innovasjonsmiljø hvor teknikk, fornybare materialer og kreative mennesker kunne møtes var svaret gitt.

- Kan man bruke biprodukter til andre ting enn brensel er det en god utvikling, som kan skape merverdi til råvaren. Det ville vi så klart være med å bidra til. I tillegg er det svært positivt for lokalsamfunnet rundt at det legges en slik satsning til Sysselbäck, sier Peter.

Moelven satser på bærekraft

Våre mål er sterkt koblet opp mot FNs bærekraftsmål. Denne saken er koblet til Klimasmarte produkter og tjenester og bærekraftsmål #13: Stoppe klimaendringene.

Mer om Moelvens bærekraftsmål

En arena for å tenke nytt

The Wood Region er en arena hvor nye ideer kan begynne sin reise. Her er det en maskinpark hvor man raskt kan utvikle prototyper med 3D-teknologi og trebasert biokompositt, som flere selskaper allerede har benyttet i sin produktutvikling.

- Det fine med The Wood Region er at det er et miljø som er åpent for alle, under visse forutsetninger. Fasilitetene og personalet bidrar med både teknikk og kunnskap for å utvikle nye bærekraftige produkter, gjennom additiv produksjon, eller 3D-printing som det også kalles. Materialet består av tre og biobasert plast, som er nedbrytbart og gjenvinningsbart, forteller Annica Åman, kommunikasjonsansvarlig på Paper Province, som delfinansierer The Wood Region.

Hva kan man printe?

-Ingenting er umulig! Innenfor The Wood Regions vegger printes alt fra seilbåter til skohæler og designmøbler. Her finner du for eksempel verdens største 3D-printer for biokompositt, som gjør det mulig å printe skikkelig store ting. Hvis prototypen blir feil er det bare å kjøre den gjennom en kvern og begynne igjen med samme material, sier Annica.