Å finne nye metoder for å utvikle sine produkter og ideer var noe som Melker of Swedens grunnlegger, Pelle Stafshede, adopterte når han bestemte seg for å gå bort fra tradisjonelle utviklingsmetoder og i stedet vende blikket mot additiv produksjon - i biokompositt.

Jeg ville finne en måte å bruke nye materialer og produksjonsmetoder for å ta frem skikkelig stilige, og ved behov også spesialtilpassede friluftsprodukter, på en mer bærekraftig og klimasmart måte

Pelle Stafshede Grunnlegger av Melker of Sweden

Moelven satser på bærekraft

Våre mål er sterkt koblet opp mot FNs bærekraftsmål. Denne saken er koblet til Klimasmarte produkter og tjenester og bærekraftsmål #13: Stoppe klimaendringene.

Mer om Moelvens bærekraftsmål

Gjennom å bruke additiv produksjon, og med en ambisjon om å skape mindre produserende enheter der produksjonen kan utføres, kan man produsere produktene nærmere kunden og i mindre opplag.

- At de første prototypene ble produsert i Värmland, med innslag av värmlandske trevarer er så klart veldig kult, og jeg er takknemlig over å ha fått muligheten til å utvikle våre produkter med støtte fra The Wood Region, sier Pelle.

Å støtte nytenkning og finne nye måter å utnytte biprodukter på er to områder Moelven gjerne bidrar til. The Wood Region er et prosjekt som gjør dette mulig.

The Wood Region er en del av prosjektet Bioinno, hvor målet er å fremme entreprenørskap innen skoglig bioøkonomi i Värmland og Dalarna. Test- og utviklingsfasilitetene i Sysselbäck er en nøkkelressurs i Bioinno. Innovatører kan bruke testmiljøet for å produsere storskala prototyper med biokompositt på 3D-printere.