Hvert år har Moelvens produksjonsenheter i Sverige et energiforbruk som tilsvarer forbruket til 22 600 bolighus. Men hva brukes energien til?

- Gjennom å få bedre kontroll på hvordan vi bruker energien i våre industrier kan vi forebygge uplanlagte driftsstopp, få høyere kvalitet på det vi gjør og selvfølgelig minimere energiforbruket, sier Peter Rockedahl, teknisk direktør i divisjon Timber.

For å lykkes med å oppnå den kontrollen vi behøver kreves et stort arbeid. Dette arbeidet har allerede pågått i flere år, og nå begynner Moelven å bli klar for steg to.

Fire år med kartlegging
I 2017 begynte arbeidet med å kartlegge energiforbruket i Moelvens svenske industrier. Dette arbeidet har nå pågått i fire år, og er en følge av loven om energikartlegging i store selskaper som trådte i kraft i 2014.

  • "I første omgang har det handlet om å finne ut hvordan energien brukes i dag, og så utarbeide forslag til kostnadseffektive tiltak."

    Sier Peter Rockedahl, teknisk direktør i divisjon Timber.

Arbeidet fremover blir en vurdering på hvilke selskaper det er hensiktsmessig å starte med de første tiltakene.

- Man kunne blant annet se at fire av de totalt 20 selskapene våre i Sverige sto for 60 prosent av energiforbruket, hvor alle fire er sagbruk. Kunnskapen gjør at hvert enkelt selskap kan starte arbeidet med å minimere sitt energiforbruk, sier Peter.

Digitale løsninger - en viktig nøkkel
Tiltaksforslagene for å spare energi er mange, men det finnes et område hvor det satset mye - og det er digitale løsninger.

- Målet er at, utenom å lykkes med å identifisere unødvendig energiforbruk, å til slutt kunne koble energideklarasjon til hver eneste planke, sier Peter.

- Nå tid for å begynne å bruke digitale hjelpemidler for å få kontroll på energiforbruket i hvert steg i produksjonsprosessen. Og vi har allerede begynt å implementere denne typen av digitale løsninger hos Moelven Valåsen i Karlskoga, forteller Peter.

Målet er å kunne spare ti prosent av spesifikt eniergiforbruk for produsert vare, regnet fra baseåret 2017.

Moelven og FNs bærekraftsmål

For å gi arbeidet vårt med bærekraft en tydelig retning og sette det i en global kontekst, har vi koblet Moelvens satsningsområder innen bærekraft opp mot FNs bærekraftsmål. Saken du nå leser er koblet mot "Klimasmarte produkter og tjenester" og bærekraftsmål #13 Stoppe klimaendringene.

Les mer om hva de ulike bærekraftsmålene betyr for oss her