Corona-pandemien har krevd mye av medarbeiderne våre i 2020. Men den har også ført til samhold og nye måter å jobbe på. Dette er noen av erfaringene våre.

 

Effektive møter

- Fra å møte kunder fysisk flere ganger i uka, treffer jeg dem nå bare digitalt. Vi savner selvfølgelig å sitte i samme rom, men den nye måten å jobbe på har også sine fordeler. Jeg får gjort mer når jeg ikke må bruke tid på transport. Jeg gleder meg til å møte kundene igjen når verden åpner opp, men vi kommer nok til å beholde flere av de digitale møtene også.

Sanna Hjelm
Key Account Manager, Moelven Wood AB

 

Webinar for 300 skogeiere

- Det er viktig for oss å være tilgjengelige for skogeierne. Under pandemien har vi derfor måttet tenke nytt – med stor suksess. Da vi arrangerte vårt første webinar deltok rundt 300 skogeiere, omtrent dobbelt så mange som har pleid å møte opp på de fysiske samlingene våre. Tilbakemeldingene var svært gode og i fremtiden kommer vi til å kjøre en kombinasjon av webinar og fysiske treff.

Jonas Karlsson
Fältköpschef, Moelven Skog


Fältköpschef Jonas Karlsson og VD i Moelven Skog, Björn Johansson, arrangerte webinar for rundt 300 skogeiere.

 

Godt samhold i kohorter

- Da Skandinavia stengte ned delte vi fabrikken inn i 20 ulike kohorter på mellom tre og 13 medarbeidere. Det at medarbeiderne har måttet tilbringe så mye tid sammen med de andre i teamet sitt, har ført til et veldig godt samhold og samarbeid. De har vært flinke til å følge retningslinjene for å forebygge smitte og i snitt har vi faktisk hatt en nedgang i sykefraværet vårt under pandemien.

Tommy Grande
Produksjonsleder, Moelven Byggmodul AS

 

Digital konsernsamling

- En gang i året samler vi lederne i Moelven - på tvers av forretningsområder og landegrenser. Det var jo ikke mulig i 2020, men likevel ville vi at lederne skulle få dele sine kunnskaper og erfaringer med hverandre. Løsningen ble en digital samling med over 100 deltakere. Først produserte vi et talkshow som gikk direkte ut til alle medarbeiderne i konsernet, og deretter deltok lederne våre i digitale grupper hvor de fikk rom til å diskutere mellom seg. Kort oppsummert så var dette en suksess, vi lærte mye og er klare for nye digitale møteplasser.

Magne Vikøren
Kommunikasjonsdirektør

Konsernsjef Morten Kristiansen, programleder Ida Langdalen Kristiansen og styreleder Olav Fjell i talkshow-studio.

 

Store sprang innen digitalisering

- Over natta forandret både verden og arbeidshverdagen seg betraktelig for de fleste av oss, men det hindret ikke oss i Moelven fra å levere et av tidenes beste årsresultater. Vi har tatt store sprang innen digitalisering og IT-avdelingen har merket en voldsom økning i etterspørselen og bruken av digitale hjelpemidler dette året. Jeg tror pandemien har skapt en varig endring i måten vi kommer til å jobbe
på i fremtiden.

Even Rognan Lutnæs
IT-direktør

 

Moelven og FNs bærekraftsmål

For å gi arbeidet vårt med bærekraft en tydelig retning og sette det i en global kontekst, har vi koblet Moelvens satsningsområder innen bærekraft opp mot FNs bærekraftsmål. Saken du nå leser er koblet mot "Mennesket i fokus" og bærekraftsmål #3 God helse og #4 God utdanning.

Les mer om hva de ulike bærekraftsmålene betyr for oss her