På Akzo Nobels limfabrikk i Kristinehamn er bærekraftige produkter med lave utslipp i fokus. Limet brukes til produksjon av plywood-plater og limtre i Moelven.

- Vi har gjort tiltak for å få leveransene av lim til Moelven Vänerplys plater til å bli mer bærekraftige med dedikerte transporter, sier Jenny Falkeling, Supply Chain & Logistics Manager på Akzo Nobel Adhesives AB.

Den dedikerte transporten betyr at lastebilen som frakter limet ikke må vaskes mellom hver transport, noe som sparer miljøet for både vann og avfall.

Renser produksjonsvannet selv

Vannet som brukes i produksjonen av lim renser fabrikken selv gjennom et godkjent renseanlegg.

- Vannet blir helt rent, så vi har løyve til å slippe det ut i Väneren. Det betyr at vi selv tar ansvar for en del av naturressursene vi bruker hos oss, sier Falkeling.

Bærekraft er i høysetet hos bedriften, som bruker el-trucker i produksjonen og har tydelige mål for fremtiden.

- Innen 2030 skal vi kun bruke fornybar energi, og kutte 50 prosent av karbonutslippet vårt. Målet vårt er også å ikke ha noe avfall som ikke kan gjenvinnes, sier Falkeling. Som et ledd i arbeidet mot å kun bruke fornybar energi ser fabrikken i Kristinehamn nå på solcelleanlegg for å nærme seg målet.

Smartere bruk av lim

Flere kunder, blant annet Moelven Vänerply AB, har også egne maskiner som blander limet i korrekt forhold og mengde til produktene.

- Vi leverer to-komponent-lim. Det at komponentene blandes helt riktig og i riktig mengde hos kunden er bærekraftig, for å slippe at lim må kastes eller at det er feil konsistens på limet. Vårt nye maskinsystem kan også snakke direkte med limavdelingen vår for smartere produksjon, sier Falkeling.
Fabrikken jobber også for å minimere emisjoner fra limet de produserer.

- Vi har utviklet flere typer lim som har mindre utslipp av emisjoner enn tradisjonelt lim. Det kommer miljøet til gode, sier Falkeling.

Om Akzo Nobel

Akzo Nobel er et stort konsern med fabrikker over hele verden. Akzo Nobel Adhesives AB i Kristinehamn produserer lim og herdesystemer. Fabrikken har 110 ansatte og leverer til industrikunder som produserer for eksempel plywood, limtre, sponplater, møbler, dører og vinduer.

Moelven og FNs bærekraftsmål

For å gi arbeidet vårt med bærekraft en tydelig retning og sette det i en global kontekst, har vi koblet Moelvens satsningsområder innen bærekraft opp mot FNs bærekraftsmål. Saken du nå leser er koblet mot "Lokale verdier" og bærekraftsmål #8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Les mer om hva de ulike bærekraftsmålene betyr for oss her