Ved å se potensialet i de byggene vi allerede har, kan vi spare både miljøet, lommeboka og samfunnet.

Årlig river vi over 22.000 bygg i Norge, ifølge Grønn Byggallianse. Det gir store klimagassutslipp og høyt ressursforbruk. Ved å bevare bygningene vi allerede har, og heller løse nye behov ved å bygge om eller bygge på, kan vi bruke mindre materialer, spare tid og belaste lokalsamfunnet mindre. Det er positivt for både folk, klimaet og lommeboka.

- Minst 80 prosent av byggene vi vil ha i Skandinavia i 2050 er allerede bygd, og 60 prosent av disse kommer til å skrike etter renovering, sier Aasmund Bunkholt, daglig leder i Trefokus AS.

Fordeler med påbygg i tre

Bunkholt er sikker på at det kommer til å bli enda mer fokus på å bevare eksisterende bygningsmasse i årene som kommer. Det er nemlig mye man kan gjøre med et gammelt bygg som ikke lenger møter dagens krav.
Et vanlig argument for å rive og bygge nytt, er behovet for mer plass eller å kunne utnytte arealet man allerede har på en bedre måte, ifølge Grønn Byggallianse. Ved å flytte eller fjerne innvendige vegger kan man endre planløsningen. En annen mulighet er å bygge på en etasje eller flere. Bæreevnen til den eksisterende konstruksjonen kan være en utfordring, men påbygg i tre kan gi flere fordeler.

- Tre er lett, sterkt og enkelt å tilpasse til ulike behov. Eksisterende bygninger tåler gjerne at man bygger på én til tre etasjer i tre. Det er et materiale som gir store muligheter, sier Bunkholt.

Treets lave egenvekt i forhold til styrke, gjør det enklere å fortette med påbygg i byer. Det trengs også mindre grunnforsterkninger enn med andre materialer, noe som sparer tid og kostnader.

34393 Tak med kran vallen screen Sören Håkanlid.jpg
Illustrasjonsfoto: Sören Håkanlind

Tre på toppen

Byggenæringen bruker 40 prosent av materialressursene i samfunnet, ifølge Grønn Byggallianse. Ved å bevare eksisterende bygningsmasse kan vi spare materialressurser. Produksjon av nye grunnkonstruksjoner og fundamenter gir også store utslipp av klimagasser, og vi kan spare klimaet mye ved å bevare og rehabilitere konstruksjonene vi allerede har.

Både Moelven Byggmodul AB og Moelven Töreboda AB er en del av samarbeidsprosjektet Timber on Top. Prosjektet samler aktører fra hele verdikjeden innenfor byggenæringen, og målet er å forlenge levetiden til eksisterende bygninger ved hjelp av gjenbrukbare og prefabrikkerte byggsystemer.

- Å være bærekraftig er en av Moelvens verdier, og det innebærer at vi må bruke ressursene våre på en smart og effektiv måte. Ved å utvikle eksisterende bygninger kan vi være med på å dekke etterspørselen etter nye boliger og lokaler på en klimasmart måte, sier Johan Samuelsson, daglig leder i Moelven Byggmodul AB.

Myter om rehabilitering

  1. Det koster mer å rehabilitere enn å rive og bygge nytt.
    Mange regnestykker viser at det i dag er mer økonomisk lønnsomt å rive og bygge nytt, men dette avhenger av hva man inkluderer i regnestykket. Etter hvert som forståelsen for bærekraft vokser, vil faktorene i regnestykket endres.
  2. Bare nye bygg kan være grønne og miljøsertifiserte.
    Nye og miljøsertifiserte bygg blir ofte løftet fram som de grønneste byggene. Men selv om et nytt bygg kan gjøres mer energieffektivt, er det vanskelig å få et klima- og ressursregnskap til å forsvare å rive og bygge nytt fremfor å rehabilitere.
  3. Det er vanskelig å tilfredsstille moderne krav til inneklima i eksisterende bygg.
    Et vanlig argument for å rive eldre bygg er at det ikke er mulig å få til gode ventilasjons- og kjøleløsninger. Ofte tenker man at takhøyden er for lav til tiltenkte ventilasjonskanaler og at tekniske rom er for små til planlagt utstyr. Men det finnes mange alternative måter å oppnå god luftkvalitet og godt inneklima på.

Kilde: Grønn Byggallianse