Det är viktigt att ytterpanelen monteras rätt. Tänk på att panelen måste vara minst grundmålad innan den monteras på vägg. Här följer lite tips och råd för en korrekt montering av din ytterpanel.

Spikning

Spiken får inte vara så lång att den skadar vindskyddet bakom panelen. Diametern ska vara minst 2,8 mm i diameter. Spikarna ska slås i vinkelrätt mot ytan och så långt att spikhuvudena kommer i nivå med träytan, men inte längre.

 

Liggande profilerad ytterpanel

HusAma rekommenderar dimensionen 22x120. Moelvens spontade och falsade ytterpaneler följer svensk standard och har en överlappningen på 15 mm. Panel ska monteras i våg och spikas ca 30 mm från underkant med cc-avstånd högst 600 mm. Spik ska vara minst 2,8 mm i diameter. Moelven rekommenderar endast Moelven Enkelfas och Moelven Fjällpanel för liggande montering.

Stående profilerad ytterpanel

HusAma rekommenderar dimensionen 22x120. Moelvens spontade och falsade Moelven paneler följer svensk standard och har en överlappningen på 15 mm. Panel ska monteras i våg och spikas 30 mm från notsidan med c-avstånd högst 600 mm. För stående panel kan användas Moelven Z-panel, Moelven Enkelfas. Även våra specialpaneler som Spontad eller Krusboda kan användas.

Lockläktspanel

Bottenbrädor skall vara minst 22 mm tjocka och högst 170 mm breda. Lockläkten ska vara 22x45. 

Bräder och läkt ska monteras i lod. Panel som skarvas ska snedskäras med fall utåt. Underbrädorna spikas mitt på brädan med minst 2,8 mm i diameter i cc-avstånd högst 1200 mm. Brädorna fästas minst 100–150 mm från änden i båda kanter. Lockläkt ska spikas eller skruvas centriskt i c-avstånd 600 mm.

Lockpanel

Bottenbräder och lockbrädor ska vara minst 22 mm tjocka och högst 170 mm breda. Bräder ska monteras i lod och lockbrädan monteras med minst 20 mm överlapp på båda de underliggande bottenbräderna.

Panel som skarvas ska snedskäras med fall utåt. Bottenbräder ska spikas i mitten på brädan med cc-avstånd högst 1 200 mm medan lockbrädan spikas parvis med cc 600 mm. Brädändar ska spikas 100–150 mm från änden i båda kanter. Spik ska vara minst 2,8 mm i diameter.