Moelven Bekväm är en grundmålad ytterpanel som är klar för montering och kan sättas upp direkt på vägg oavsett årstid och väderlek. Detta sparar tid och är kostnadseffektivt. Du målar ytterligare 2 gånger med toppfärg inom 6 månader.

Fördelar med Moelven Bekväm

  • Klar för montering – du behöver inget utrymme för grundmålning 
  • Grundmålningen sker inomhus på färskt virke vid rätt fuktkvot
  • Färgen är alltid jämnt applicerad. Inga missar.
  • Längre intervall mellan underhållsmålning
  • Minskad risk för framtida rötangrepp och mögelpåväxt.
  • Grundmålad panel ger bättre totalekonomi.
  • Ger ett bra underlag för mellan- och toppstrykning
  • Alla traditionella ytbehandlingar kan utföras (dock ej slamfärg eller järnvitrol).

Vattenburen grundfärg

Moelven Bekväm är grundmålad med Akzo Nobel Cuprinol IP 601. Det är en vattenburen färg baserad på alkyd och akrylat. Färgtjockleken är 60µm. Panelen kan övermålas med de flesta på marknaden vanligt förekommande husfärger. Grundfärgen innehåller ämnen som minskar blånad och mögel samt pigment som skyddar mot UV-strålning. Observera att allt ändträ måste behandlas.

Förvara virket rätt

Allt virke skall förvaras skyddat från fukt och vatten och får inte förvaras så att det är i kontakt med jord. Skador bättras med grundfärg. Blir virket smutsigt måste det rengöras innan vidare behandling.

Behandla ändträ med olja

Ändträet är panelens mest utsatta del. Det är därför extra viktigt att ändträet behandlas på rätt sätt. Allt ändträ skall grundoljas, grundmålas och därefter övermålas med helst två lager täckfärg. Du kan beställa din panel ändträoljad, grundmålad eller både ock från fabrik.

Måla med 2 lager akrylatfärg

Moelven Bekväm ska övermålas med två lager toppfärg och kan målas med vattenburna akrylat- eller alkydbaserade färger från de flesta fabrikat. T ex Cuprinol Täckfärg, Cuprinol Fasadfärg, Nordsjö ONE Super Tech, TINOVA VX 2 in 1 Exteriör, Yunik Fasad, Yunik Fasad+ och andra kvalitetsfärger.

Följ färgtillverkarens rekommendationer vid färdigmålning. Observera att slamfärger ej lämpar sig för Moelven Bekväm.