Moelven Bas är en obehandlad ytterpanel för den som önskar ha sin fasad omålad eller som vill göra hela målarjobbet själv, från grundmålning till slutstrykning.

Fördelar med Moelven Bas

    • Det är en högkvalitativ panel - samma råvara som våra målade paneler.
    • Den är billigare i inköp. Totalkostnaden inkl målning och målningsarbete blir dock högre
    • Du kan bestämma hur du vill behandla panelen vid ett senare tillfälle.
    • Alla traditionella ytbehandlingar kan utföras.

Förvara obehandlat virke rätt

Allt virke skall förvaras skyddat från fukt och vatten och får inte förvaras så att det är i kontakt med jord. Mekaniska skador bättras med grundfärg. Blir virket smutsigt måste det rengöras innan vidare behandling.

Grundmåla innan montering

För att få en heltäckande grundmålning bör alltid panelen grundmålas innan den monteras. Det kräver att du har plats under tak eller är säker på att vädrets makter är med dig då du ska grundmåla panelen.

Behandla ändträ med olja

Ändträet är panelens mest utsatta del. Det är därför extra viktigt att denna behandlas på rätt sätt. Allt ändträ skall grundoljas, grundmålas och därefter övermålas med helst två lager täckfärg. Du kan beställa din panel ändträoljad, grundmålad eller både ock från fabrik.

 

Systemmålning

De flesta färgfabrikat rekomenderar en systemmålning för bästa resultat. En systemmålning består av en behandling med grundolja, grundfärg och täckfärg i fler skikt. Färgfilmens totala skikttjocklek har stor betydelse för att hindra vattenupptagning. Följ färgleverantörens anvisningar.