Moelven Limträpanel är en extra bred formstabil ytterpanel på hela 22 cm, som ger huset ett gediget utseende. De breda brädorna skyndar på monteringen och målningen är i princip klar. Bäddat för ett snabbt resultat med andra ord.

Moelven Limträpanel finns i fyra standardutföranden. 
Alla har måttet 27 x 220 mm och levereras i längden 4,8 meter.

Borstad Svart Slamfärg
Borstad Vit Proffsmålad (NCS S0502-Y)
Finsågad Röd Slamfärg
Finsågad Grå Proffsmålad (NCS S3000-N)

 

Moelven Limträpanel
Spela

Varför Moelvens Limträpanel

Moelvens Limträpanel är en formstabil ytterpanel som tack vare limträpanelens uppbyggnad i lameller, inte kupar sig trots sin generösa bredd på 22 cm.

Enkelfasfalsen som leder regnvatten ifrån fasaden är en profil som är lämplig för liggande montering.

Moelvens limträpanel är ändspontad för ytterligare stabilitet och ett optimalt etstetisk utförande.

Limträpanelen har rillade kanter och rillad fas för bättre färgfäste och ökad hållbarhet.

Den lilla läppen i sponten ger en automatiskt rörelsemån och säkerställer korrekt montering.

Limträpanelen monteras på c/c 600 mm och panelens generösa bredd gör att monteringen går snabbt och enkelt.

Alla har måttet 27 x 220 mm och levereras i längden 4,8 meter.

 

 • Finsågad yta

  Moelvens Limträpanel finns med samma finsågade yta som traditionell ytterpanel i gran. Som standard erbjuder vi finsågad limträpanel i röd slamfärg och som täckmålad grå (Proffs).

 • Borstad yta

  Moelvens Limträpanel finns i en helt ny version av limträpanel i och med att vi som första leverantör erbjuder borstad yta som standard. Den borstade ytan förstärker intrycket av det gedigna och genomarbetade samtidigt som färgen fäster ännu bättre. Finns i täckmålad vit (Proffs) och svart slamfärg.

 • Proffsmålning

  De täckmålade limträpanelerna är grundmålade och målade med ytterligare ett lager vattenburen färg. Färgen läggs på med ett totalt skikt på 80 µm och panelen är klar att sätta upp. Efter montering behöver man bara stryka panelen en gång. Moelven Limträpanel finns proffsmålad i grått och vitt.

  Läs mer om fördelarna med proffsmålning
 • Slamfärg

  De slamfärgade limträpanelerna är målade med ett lager färg och är klara att sättas upp. Efter montering ska panelerna målas en gång till. Obs att ändträ alltid ska målas extra noga. Moelven Limträpanel finns med svart och röd slamfärg.

Montera Moelvens Limträpanel

Moelvens Limträpanel med enkelfasfals är lämplig som liggande ytterpanel. Monteringsanvisningen beskriver därför panel som monteras liggande. Väljer du att sätta upp panelen vertikalt så kan du utgå från denna anvisning men anpassa i de delar som krävs.

Regelavstånd. C/C 600 mm
Luftspalt. Bakom panelen ska det finnas en luftspalt på minst 28 mm.
Vindskydd. Se till att infästningen inte skadar vindskyddet.
Ändträ. Kom ihåg att allt ändträ ska målas/behandlas en extra gång innan montering. Det gäller ändspontad panel och både not och fjäder ska målas.

Sätt första brädan minst 300 mm från marken för att undvika att fasaden blir fuktig av vattenstänk underifrån. 

Varje panelbräda ska sättas upp med två skruvar eller spikar var 60:e cm. Skruv och spik som används till limträpanel som ska målas, ska vara rostfria.

Spik. Spikskallen ska vara minst 2,8 mm i diameter. Spiken ska den vara minst dubbelt så lång som panelens tjocklek så den fäster bra i läkten, men inte så lång att den skadar vindskyddet bakom panelen.

Skruv. Välj en skruv med försänkt huvud som är minst 9 mm i diameter. Skruven ska vara minst så lång att den fäster i läkten med minst 25 mm, men den får inte vara så lång att den skadar vindskyddet bakom.

Spikarna ska slås i vinkelrätt mot ytan och så långt att spikhuvudet kommer i nivå med träytan,  men inte längre.

Spika eller skruva i nivå med träytan

Förborra om du spikar eller skruvar närmare än 150 mm från virkesänden för att undvika sprickor.

Moelvens Limträpanel är ändspontad och behöver inget stöd i skarven. Den kan alltså skarvas mellan reglarna. Skarvarna bör dock förskjutas med minst 1,20 m.

Har du kapat bort ändsponten så det blir en stumskarv (ändträ mot ändträ) ska skarven placeras på en regel. Det ska vara minst 3 meter mellan stumskarvar och de ska förskjutas minst 600 mm.

Olja ändträ! Hur du än väljer att göra ska du alltid behandla allt ändträ med rikligt med olja, oavsett virke. Ändträ suger nämligen åt sig 20 gånger mer fukt än träets andra ytor.