I första hand ska du följa monteringsanvisningarna för respektive produkt och träslag men här finns viktig information att ta hänsyn till när träet är brandimpregnerat. Det kan också finnas ytterligare krav på konstruktionen eller material bakom panelen och det går att läsa mer om i vår dokumentation.

Lägre PH-värde kan påverka intilliggande material

Synligt trä med vattenfast brandimpregnerat kan få lägre pH-värde än obehandlat trä vilket betyder att ytan blir något surare. Eftersom det oftast blir minimalt med överskott av brandimpregneringsrester på träets yta kan ytan vara jämförelsevis surare initialt. När regnvattnet rinner över ytan påverkas material i anslutning till träet jämförelsevis mer och det är extra viktigt att tänka på att använda rätt typ av plåtar och material som kan påverka träet eller bli påverkade av träet.

Betong har högt pH-värde

Det finns även risk för rinnmärken betong eller andra ytor som har högt pH-värde (basiska ytor). Om betongen är ljusare kan man se eventuella rinnmärken tydligare. För att undvika rinnmärken ska man leda bort regnvattnet eller använda plåtar som separerar ytorna. Med fördel kan också panelen ha ett överhäng för att minska risken för att regnvattnet ska påverka underliggande betong eller andra basiska material. Eventuellt kan betong med impregnerad yta minska risken för rinnmärken.