En trätakspanel, ett så kallat faltak, består av panelbrädor med dräneringsspår. Trätakspanel finns i två olika profiler från Moelven Trätakspanel Klassisk och Trätakspanel Modern.

Montering

Trätakspanelen, oavsett träslag, ska monteras på tryckimpregnerad ströläkt och bärläkt som i sin tur monterats på ett tätt undertak med takpapp av typ YEP 2500 med klisterkant. 

Denna monteringsinstruktion gäller vid min taklutning 22 grader.

Takpapp

Takpappen som läggs mot det ordinarie undertaket ska vara av kvalité YEP 2500 med klisterkant.

Läktning

Den tryckimpregnerade ströläkten monteras först och bör vara minst 11 x 36 mm och monteras lodrätt med cc 600 mm. den tryckimpregnerade bärläkten bör minst vara 36 x 48 mm och monteras vågrätt med cc 600 mm. Läkten ska vara tryckimpregnerad. (Vid trätak av ThermoWood bör läkten monteras med max cc 450 mm för att klara av bärigheten).

Infästning

Trätakspanelen ska spikas eller skruvas utan att gå igenom läkten (för placering se ritning). Detta för att undgå att undertaket skadas vid stor belastning. Spik eller skruvhuvud ska sättas med lätt tryck mot träytan utan att gå ner för djupt i träytan. Se bild nedan.

För att undvika missfärgande rinnmärken samt lång livslängd rekommenderas infästning med rostfri skruv i klass A4. För tryckimpregnerad furu kan galvaniserad infästning användas. Notera att rostfri infästning klarar sig längre än galvaniserad.

Över- och underbräda

Trätakspanelen har en sida med två spår. När brädan används som ovanbräda så ska spåren vara vända nedåt (se bild ovan). Vid användning som underbräda ska spåren vara vända uppåt. Monterad bildar då trätakspanelen ett dräneringsspår som leder undan eventuellt vatten nedåt i fallriktningen.

Skarvning av trätakspanel

Om trätakspanelen behöver skarvas undvik skarvning på samma ställe av över och underbräda. Skarv måste ske över bärläkt. Skarven tätas med fördel med Aqua Seal eller TEC7 i grå färg. Även vid andra skarvar och övergångar bör ändträ tätas med Aqua Seal eller TEC7.

Översyn en tid efter monteringen är klar

Det är alltid bra att en tid efter monteringen (1-2 år) se över trätaket. Eventuellt kan man behöva byta ut eller täta enstaka brädor som efter acklimatiseringen kan ha fått någon spricka. Spara därför ett mindre antal brädor efter det att monteringen är avslutad.

För mer information om trätakspanel och montering sök på ”faltak” på www.traguiden.se
Läs även generell monteringsinformation för respektive träslag under www.moelven.se