Att skruva golvet bräda för bräda i underlaget är den bästa metoden att lägga ett massivt trägolv. Tidigare spikades golven vanligtvis men med den utveckling som skett både av skruv och skruvdragare så är skruvning idag en helt suverän metod.

Skruva fast golvet i underlaget

  • På bjälklag och befintliga träbaserade golv rekommenderars att golvet skruvas fast i underlaget. Detta är även den enklaste metoden. 

  • Golvet kan skruvas i reglar och i fast befintligt golv, oavsett rummets storlek. Det går utmärkt att kombinera golvvärme med massiva trägolv som läggs med den här metoden.

  • Se filmen som visar hur du anpassar första golvbrädan till väggens form, hur du anpassar golvet till elementrör och ger tips som gör golvläggningen enkel.

 

Spela

Så gör du:

Det är viktigt att välja rätt skruv.  Vid golvtjocklek 14 mm används skruvar som är 3,9x42 mm, vid golvtjocklek 20 eller 25 mm används skruvar som är 3,9x57 mm. En skruv per 60 cm.

Ett furugolv behöver inte förborras om du använder en förborrande skruv. Vid läggning av Ekgolv kan en förborrande skruv av mycket god kvalitet innebära att du inte behöver förborra. I närheten av golvbrädans ende rekommenderar vi endå att förborra för att undvika sprickbildning.

Vid läggning av trägolv på reglar på c/c 60cm skall golvet vara minst 20 mm i hemmiljö. Det vanligaste är ändå att använda 25 mm tjockt furugolv på reglar. Skarven på brevidliggande bräder måste ligga med en förskjutning på minst 60cm så att de inte hamnar mellan samma reglar. Detta ger också ett snyggare mönster på golvet. Limma alltid ändsponten.

Reglarna täcks med remsor av grålumpapp för att dämpa stegljud och knarr.

Läggs trägolvet ovanpå ett befintligt trägolv är det bästa att montera det nya golvet på tvärs av det gamla.För att minimera stegljud används grålumpapp eller skumplastfolie under golvet. Dessa skall läggas kant i kant. Ojämnheter och ev knarr i undergolv åtgärdas innan montering.  

Alternativt kan Moelvens Funktion Mellangolv användas i kombination med grålumpapp.

Lägg den första golvbrädan med en springa på ca 8 mm mot väggen. Använd distanskloss (se bilden ovan). 

Det är viktigt att den första längden mot väggen blir rak. Använd gärna ett riktsnöre.

Oftast lägger man flera golvbrädor på längden och de fogas samman i kortändarna. Den sista golvbrädan får kapas så den passar in. Mät den sista golvbrädan på längden och vänd den kant mot kant, markera. Den avkapade, resterande biten används som den första golvbrädan på nästa rad.Kom ihåg att lämna expantionsfog även på längden.

För att undvika skador på golvet bör du använda en lång bit av golvbrädan som slagkloss när du slår ihop bräderna och ett vinkeljärn för att slå ihop dem på kortändarna. Det går även bra att använda en kofot, men tänk på att skydda väggen och brädan.

Skruva i 45 graders vinkel nere i hörnet på fjädern.

Den första brädan fästs även i kanten mot väggen. Detta döljs sedan av golvlisten. Förborra för att undvika sprickor när du skruvar nära brädans ende.

Golvläggningen ska också avslutas med en distans på ca 8 mm mot väggen.

Det sista brädan måste i regel anpassas i bredd. Vid att lägga en bräda med sponten mot väggen som på illustratioen och rita på brädan som skall kapas till får du automatiskt en springa på 8 mm.