Det är mycket enklare att sätta upp en panel än man kanske tror. Visst, man behöver några verktyg men med lite händighet så ror man det i land. Är man dessutom två som samarbetar med långa längder på panelen så blir jobbet effektivt.

Förutom att monteringen är mycket enklare än vad de flesta tror så tar det dessutom inte särskilt lång tid. Inget spacklande eller målande. Du behöver inte vänta på att lim eller färg ska torka och underarbetet behöver inte vara ett heldagsjobb.

Så sätter du upp massiv träpanel

Se en film om hur du monterar våra massiva träpaneler.

 

  • Förbered dig väl med material och verktyg och se till att du har bra ytor att jobba på och följ gällande byggregler.
  • Spika upp panelen Det vanligaste är att spika upp panelen (max c/c 600 mm). Vi rekommenderar att du spikar i innerkant av fjädern, på skrå in i panelen. Om det är en Finess-panel (dold spikning) som ska sättas upp så sätter du spiken i en 45-graders vinkel i spikspåret som är markerat på fjädern. Se till att spikhuvudet går ner helt. Spikpistol underlättar jobbet och ger mindre risk för skador på panelen.
  • Limma ändsponten Ändsponten ska alltid limmas för att undvika springor som evetuellt kan uppkomma om panelbrädan krymper i längdriktningen. På större ytor ska skarvar i intilliggande panelbrädor förskjutas med minst 600mm och fördelas jämnt över ytan.
  • Murat eller plattsatt På murad eller plattsatt vägg kan panelen limmas upp. Ett alternativ är att sätta upp spikreglar att fästa panelen i.
  • Träpanel i våtrum I våtrum är det viktigt att spikreglarna har luftöppningar längs väggen så att fuktighet kan transporteras bort.
  • Börja alltid i ett hörn Använd ett vattenpass för att försäkra dig om att panelen blir lodrätt.
  • Runt dörrar och fönster Monteras panelen utanpå befintlig vägg måste man i regel fodra ut kring dörrar och fönster.

Tips och råd

Ändra rummets intryck med panel i taket

 Panelens riktning i taket

Har du ett långsmalt rum eller lågt i tak? Du kan ändra intrycket genom att montera panlelen på olika sätt. Om taket målas i en mörk nyans upplevs takhöjden som lägre än om du väljer en ljus färg.  

Längsgående panel i taket ger ett intryck av at rummet är längre, medan tvärgående panel gör rummet bredare. 

Stående eller liggande panel på väggen?

Stående eller liggande panel 

Stående panel på väggen ger en känsla av högre takhöjd. En liggande panel gör rummet längre och bredare.

Bröstpanel och diagonal panel

Bröstpanel

Bröstpanel ger rummet en luftig karaktär. Panel som sätts upp diagonalt ger en spännande effekt och kan dela upp stora väggytor.

För att panelen inte skall kupa sig, spricka eller krympa är det är viktigt att panelen acklimatiseras i rummet där den skall monteras i minst en vecka och i ca 20˚C och med en relativ luftfuktighet på ca 40-60% innan montering. 

Panelen ska acklimatiseras i oöppnad förpackning (folie). Sprid ut buntarna så att luften kan cirkulera. Lämplig fuktkvot vid montering är 10-12%, för att kontrollera detta används en fuktmätare som du oftast kan låna av din bygghandlare.

Nybyggda hus

Observera att montering av paneler i ett nybyggt hus med betongplatta som ska torkas ur med hjälp av avfuktare och värmefläktar ska panelen monteras efter uttorkning annars stressas panelen och riskerar att spricka.

Garantier och reklamationer

Trä är ett levande material och det är naturligt med variationer som ger liv åt panelen. Det är det som är tjusningen med trä!

Kvistar förekommer i olika storlekar och omfattning. Runt kvistarna kan träpanelen upplevas som mindre slät. Det är helt naturligt och beror på trästrukturen. De naturliga skillnaderna är en fördel för trä som material och klassas inte som reklamation.

Förändringar Trä mognar med tiden och då kan produkten förändras lite. Det kan märkas på träts färg, att kvistar framträder igenom ytbehandling eller att det blir någon mindre spricka. Detta hör till träts naturliga egenskaper och klassas inte som reklamation.

Är du osäker på vad som är grund för reklamation så kontakta din bygghandel innan du sätter upp panelen.

Innan du eller den du anlitat sätter upp panelen ska ni kontrollera och godkänna den. Om det finns synliga skador eller om panelen är dåligt målad ska du reklamera panelen innan den sätts upp. Det går inte att reklamera panelen på grund av sådana fel efter att du satt upp den.