Du som köper vitmålad furupanel eller nya panelen Sjöbod från oss på Moelven får en panel med bra och långvarigt skydd mot kvistgulning. Vi målar med en färg som vi tagit fram med vår färgleverantör för att kunna lämna fem års garanti. Symbolen på förpackningen visar att panelen omfattas av garantin. Det enda du behöver göra är att spara kvitto och etiketten med symbolen.

 

Utmaningen med gula kvistar är störst på vita furupaneler. Förr målade man panelerna vita för hand och lärde sig snart att kvistarna gulnade. Man började då använda shellack (kvistlack) för att isolera kvistarna så att färgen inte skulle missfärgas. Att täcka alla kvistar med shellack var ett mödosamt arbete och resultatet blev inte alltid så bra.

Tack vare egenskaperna hos gran är kvistgulning inte aktuellt för målade granpaneler

Idag har allt fler upptäckt fördelen med att köpa färdigmålade vita paneler och det är vi på Moelven som gör allt tidskrävande målarjobb åt dig som kund.

För att garanti ska gälla ska du hantera panelen så här:

  • Panelerna ska skyddas mot solljus under lagring
  • Panelerna ska förvaras i obrutna förpackningar
  • Panelerna ska aldrig lagras i fuktiga utrymmen
  • Panelerna bör inte lagras i över 30°C **
  • Panelerna ska sättas upp inomhus
  • Panelerna ska bara rengöras med mild alkalisk tvättlösning
  • Panelerna ska bara övermålas med latexfärg för inomhussnickerier***
  • Panelerna ska inte utsättas för onormalt slitage
  • Panelerna ska acklimatiseras i minst 72 timmar i det rum där panelen ska sättas upp

**) Temperaturförändringar upp till 35°C korta perioder under varma sommardagar påverkar inte garantin.

***) Innan målningen får ytan bara ruggas upp lite lätt och utan att något färgskikt slipas bort.